Evira julkaissut rehujen ja lannoitevalmisteiden valvontanäytteiden alkuvuoden 2009 analyysitulokset

7.12.2009

<p>Julkaisuun ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2009” sisältyvät niiden näytteiden analyysitulokset, jotka ovat valmistuneet ajanjaksolla 1.1. – 30.6.2009. Julkaisu sisältää tietoja noin 5 900 rehunäytteen ja 110 lannoitevalmistenäytteen analyysituloksista.</p>

Analyysitulosten lisäksi julkaisuun on koottu tiedot niistä tuote-eristä, joiden maahantuonnin tai markkinoille saattamisen valvonta on tutkittujen näytteiden perusteella kieltänyt vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kaikkiaan kielto annettiin näytteiden perusteella 29 rehuerälle ja 10 lannoitevalmiste-erälle.

Yleisin syy rehuerän kiellolle oli salmonellan löytyminen (11 rehuerää). Salmonellaa todettiin Suomeen toimitettujen rehuaine-erien näytteistä ja lemmikkieläinrehujen markkinavalvontanäytteistä. Muita syitä kielloille olivat mm. elävien tuholaisten tai hukkakauran löytyminen tutkituista rehueristä. Edellisten kieltojen lisäksi Evira kielsi Rehuraisio Oy:n tehtaalla keväällä tapahtuneeseen rehujen salmonellasaastuntaan liittyen eräiden kanan- ja sianrehuseoserien markkinoinnin ja määräsi erät vedettäväksi pois markkinoilta.

Lannoitevalmiste-erille annettujen kieltojen perusteina olivat sallitun rajan ylittävä raskasmetallipitoisuus (viisi tuhkaerää ja yksi epäorgaaninen moniravinteinen lannoite-erä) ja sallitun rajan ylittävä Escherichia coli -pitoisuus (kolme orgaanista maanparannusaine-erää ja yksi seosmultaerä).

Alkuvuoden 2009 aikana analyysitulokset valmistuivat yhteensä 5 931 rehunäytteestä ja 110 lannoitevalmistenäytteestä. Rehunäytteistä valmistuneiden analyysien kokonaismäärä oli runsaat 7 400. Määrästä 74 % oli salmonella-analyysejä. Rehujen analyysituloksista noin 3 % aiheutti huomautuksen. Rehunäytteiden ja niistä tehtyjen analyysien määrää lisäsi keväällä tutkittu salmonellan aiheuttama rehujen saastuminen rehutehtaalla.

Lannoitevalmistenäytteistä valmistui 632 analyysia. Näistä analyysituloksista vajaa 9 % aiheutti huomautuksen.

Lannoitevalmiste- ja rehulainsäädännön mukaan lannoitevalmisteiden ja rehujen valvonnan kannalta oleelliset tulokset tulee julkaista puolivuosittain. Eviran julkaisuun 10/2009 sisältyy myös kattava luettelo voimassa olevasta rehuja ja lannoitevalmisteita koskevasta lainsäädännöstä.

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset:
Evira.fi > Tilauspalvelu > Julkaisut > Eviran julkaisuja 2009 (pdf, 3,1 Mt)

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Sinikka Marmo, p. 020 77 25202 (rehut)
Jaostopäällikkö Arja Vuorinen, p. 020 77 25240 (lannoitevalmisteet)
Ylitarkastaja Ossi Ala-Mantila, p. 020 77 25210 (julkaisu)

 

Aihealueet: