Evira julkaissut rehujen ja lannoitevalmisteiden valvontanäytteiden alkuvuoden 2010 analyysitulokset

8.11.2010

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutki vajaat 4 100 rehunäytettä ja noin 320 lannoitevalmistenäytettä vuoden 2010 alkupuoliskolla. Rehualan toimijoille annettiin 17 ja lannoitevalmistealan toimijoille 13 maahantuonti- ja markkinointikieltoa.</p>

Analyysitulokset ajanjaksolta 1.1. – 30.6.2010 on raportoitu Eviran julkaisussa ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010”.

Kiellon saaneet rehuerät pääasiassa lemmikkieläinten ruokia Yleisin syy lemmikkieläimille tarkoitetun rehuerän kiellolle oli salmonellan löytyminen. Salmonellaa löytyi kuudesta markkinavalvontanäytteestä. Muita syitä lemmikkieläinrehuerien kielloille olivat suuret ravintoaine- ja koostumuspoikkeamat (5 rehuerää) ja elävien tuholaisten löytyminen (2 rehuerää).

Kahdesta Suomeen alkuvuoden aikana toimitetusta rehuaine-erästä löytyi salmonellaa. Rehuaine-erät olivat soijaproteiinikonsentraattia ja soijarouhetta. Kotimaisen valmistuksen valvontanäytteiden analyysitulokset aiheuttivat kiellon kahdelle tuotantoeläimelle tarkoitetulle rehuseoserälle. Turkiseläimille tarkoitetusta valkuaisrehuseoksesta löytyi salmonellaa ja hevosille tarkoitetusta rehuseoksesta haitallista metallia yli sallitun pitoisuuden.

Vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana analyysitulokset valmistuivat yhteensä 4 063 rehunäytteestä. Valmistuneiden analyysien kokonaismäärä oli 5 845. Määrästä 63 prosenttia oli salmonella-analyysejä. Rehujen analyysituloksista vajaa 4 prosenttia aiheutti huomautuksen.

Lannoitevalmisteilla kiellon perusteena haitallisten metallien pitoisuudet ja ennakkoilmoitusmenettelyn laiminlyönti Lannoitevalmiste-erille annettujen kieltojen tavallisin peruste oli sallitun rajan ylittävä haitallisen metallin pitoisuus (6 lannoitevalmiste-erää). Metallipitoisuuden vuoksi kielletyt erät olivat kaikki lannoitevalmistekäyttöön tarkoitettuja tuhkia.

Lannoitevalmistelain mukaan toimijan tulee tehdä sisämarkkinakaupassa Eviraan ns. ennakkoilmoitus ennen tavaran saapumista Suomeen. Tämän ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin perusteella kiellettiin viiden lannoitevalmiste-erän markkinoille saattaminen eli tuotteiden hallussapito myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen, myynti, jakelu tai välitys joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan kiellettiin.

Lisäksi kahden lannoitevalmisteena markkinoidun tuotteen markkinoille saattaminen kiellettiin, koska tuote-erät eivät tutkittujen näytteiden perusteella soveltuneet lannoitevalmisteiksi.

Vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana analyysitulokset valmistuivat yhteensä 321 lannoitevalmistenäytteestä. Analyysejä lannoitevalmisteista valmistui yhteensä 2 181. Analyysituloksista 12 prosenttia aiheutti huomautuksen.

Valvonnan analyysitulokset julkaistaan puolivuosittain Lannoitevalmiste- ja rehulainsäädännön mukaan lannoitevalmisteiden ja rehujen valvonnan kannalta oleelliset tulokset tulee julkaista puolivuosittain. Eviran julkaisuun 17/2010 sisältyy myös kattava luettelo voimassa olevasta rehuja ja lannoitevalmisteita koskevasta lainsäädännöstä.

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Tarja Root, p. 020 77 25221 (rehut)
Jaostopäällikkö Arja Vuorinen, p. 020 77 25240 (lannoitevalmisteet)
Ylitarkastaja Ossi Ala-Mantila, p. 020 77 25210 (julkaisu)

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010 Evira > Julkaisut > Eläimet > Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010 (pdf, 1,77 Mt)

Aihealueet: