Evira julkaissut rehujen ja lannoitevalmisteiden valvontanäytteiden loppuvuoden 2007 analyysitulokset

3.7.2008

<div>Julkaisuun ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2007” sisältyvät niiden näytteiden analyysitulokset, jotka ovat valmistuneet ajanjaksolla 1.7. – 31.12.2007. Julkaisu sisältää tietoja noin 5 800 rehunäytteen ja runsaan 170 lannoitevalmistenäytteen analyysituloksista. Julkaisuun sisältyy myös yhteenveto rehujen muuntogeenisyyden valvontatuloksista vuodelta 2007.</div>

Rehu- ja lannoitevalmistelainsäädännön mukaan viralliseen rehuvalvontaan ja lannoitevalmistevalvontaan liittyvien näytteiden analyysitulokset tulee julkaista puolivuosittain. Alkuvuonna 2007 valmistuneiden näytteiden analyysitulokset on julkaistu Eviran julkaisussa 26/2007.

Analyysitulosten lisäksi julkaisuun on koottu tiedot niistä tuote-eristä, joiden maahantuonnin tai markkinoille saattamisen valvonta on tutkittujen näytteiden perusteella kieltänyt vuoden 2007 toisen vuosipuoliskon aikana. Kaiken kaikkiaan kielto annettiin näytteiden perusteella 21 rehuerälle ja 22 lannoitevalmiste-erälle. Yleisin syy rehuerän kiellolle oli salmonellan löytyminen (18 rehu-erää). Salmonellaa löytyi Suomeen toimitettujen rehuaine-erien näytteistä ja lemmikkieläinrehujen markkinavalvontanäytteistä. Lannoitevalmiste-erän kiellolle yleisin syy oli sallitun rajan ylittävä raskasmetallipitoisuus (17 lannoitevalmiste-erää). Raskasmetallipitoisuuden vuoksi kielletyt erät olivat kahta lukuun ottamatta lannoitevalmistekäyttöön tarkoitettuja tuhkia.

Koko vuoden 2007 aikana tutkittiin yhteensä noin 11 500 rehunäytettä ja 340 lannoitevalmistenäytettä.

Rehunäytteistä valmistuneiden analyysien kokonaismäärä oli lähes 15 500. Määrästä 67 % oli salmonella-analyysejä. Rehujen analyysituloksista runsas 2 % aiheutti huomautuksen. Vastaavasti lannoitevalmistenäytteistä valmistui runsaat 2 000 analyysia. Näistä analyysituloksista vajaa 8 % aiheutti huomautuksen.

Vuonna 2007 rehujen muuntogeenisyyden valvonnassa löytyi kolmesta lemmikkieläinten rehunäytteestä EU:ssa hyväksymätöntä muuntogeenistä maissia. Rehut asetettiin markkinointikieltoon ja maahantuoja velvoitettiin vetämään rehut pois markkinoilta.

Julkaisuun sisältyy myös kattava luettelo voimassa olevasta rehuja ja lannoitevalmisteita koskevasta lainsäädännöstä.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tiina O’Toole, p. 020 77 25228 (rehujen muuntogeenisyyden valvonta)
Ylitarkastaja Ossi Ala-Mantila, p. 020 77 25210 (julkaisu)
Apulaisjohtaja Sinikka Marmo, p. 020 77 25202 (rehut, 14.7. lähtien)
Ylitarkastaja Arja Vuorinen, p. 020 77 25240 (lannoitevalmisteet, 7.7. lähtien)

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2007 on saatavissa
Eviran internetsivuilta pdf-muodossa (2,8 Mt):
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2008/


Julkaisua voi tilata painettuna samasta osoitteesta 61 € hintaan
Tilauksen voi tehdä myös sähköpostilla: tilauksetat-merkki.gif evira.fi tai puhelimitse, p. 020 77 25104 tai 020 77 24062, faksi 020 77 24350. Tilausten toimitusaika on noin kaksi viikkoa.


Aihealueet: