Evira julkaissut rehujen ja lannoitevalmisteiden valvontanäytteiden loppuvuoden 2008 analyysitulokset

29.6.2009

<p>Julkaisuun ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2008” sisältyvät niiden näytteiden analyysitulokset, jotka ovat valmistuneet ajanjaksolla 1.7. – 31.12.2008. Julkaisu sisältää tietoja noin 5 500 rehunäytteen ja 180 lannoitevalmistenäytteen analyysituloksista. Julkaisussa on tiedot 36 tuote-erästä, joiden maahantuonnin, markkinoinnin tai käytön Evira kielsi loppuvuoden aikana. Julkaisuun sisältyy myös yhteenveto rehujen muuntogeenisyyden valvontatuloksista vuodelta 2008.</p>

Analyysitulosten lisäksi julkaisuun on koottu tiedot niistä tuote-eristä, joiden maahantuonnin tai markkinoille saattamisen Evira on tutkittujen näytteiden perusteella kieltänyt vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon aikana. Kaiken kaikkiaan kielto annettiin näytteiden perusteella 16 rehuerälle ja 20 lannoitevalmiste-erälle.

Yleisin syy rehuerän kiellolle oli salmonellan löytyminen (11 rehuerää). Salmonellaa löytyi Suomeen toimitettujen rehuaine-erien näytteistä, turkiseläinrehujen valmistuksen valvontanäytteistä sekä lemmikkieläinrehujen markkinavalvontanäytteistä. Muita syitä kielloille olivat mm. elävien tuholaisten tai hukkakauran löytyminen tutkituista rehueristä.

Lannoitevalmiste-erille annettujen kieltojen tavallisin peruste oli sallitun rajan ylittävä haitallisen metallin pitoisuus (13 lannoitevalmiste-erää). Metallipitoisuuden vuoksi kielletyt erät olivat neljää lukuun ottamatta lannoitevalmistekäyttöön tarkoitettuja tuhkia. Muita kiellon perusteita olivat sallitun rajan ylittävä Escherichia coli –pitoisuus, ravinteiden vähimmäispitoisuusvaatimusten alittuminen ja lannoitevalmistelain edellyttämän tyyppinimen puuttuminen näytteen edustamalta tuotteelta.

Loppuvuoden 2008 aikana analyysitulokset valmistuivat yhteensä 5 494 rehunäytteestä ja 180 lannoitevalmistenäytteestä. Rehunäytteistä valmistuneiden analyysien kokonaismäärä oli runsas 6 600. Määrästä 73 % oli salmonella-analyysejä. Rehujen analyysituloksista noin 2 % aiheutti huomautuksen. Vastaavasti lannoitevalmistenäytteistä valmistui 1 227 analyysia. Näistä analyysituloksista noin 10 % aiheutti huomautuksen.

Vuonna 2008 rehuvalvonta löysi kahdesta tuotantoeläinten rehusta merkintärajan ylittävän pitoisuuden muuntogeenistä soijaa. Molemmissa tapauksissa syyksi todettiin rehun kontaminaatio joko valmistuksessa tai kuljetuksessa. Maahantuoduista lemmikkieläinten rehuista ei ollut huomautettavaa.

Lannoitevalmiste- ja rehulainsäädännön mukaan lannoitevalmisteiden ja rehujen valvonnan kannalta oleelliset tulokset tulee julkaista puolivuosittain. Eviran julkaisuun 5/2009 sisältyy myös kattava luettelo voimassa olevasta rehuja ja lannoitevalmisteita koskevasta lainsäädännöstä.

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Sinikka Marmo, p. 020 77 25202 (rehut)
Ylitarkastaja Tiina O’Toole, p. 020 77 25228 (rehujen muuntogeenisyyden valvonta)
Jaostopäällikkö Arja Vuorinen, p. 020 77 25240 (lannoitevalmisteet)
Ylitarkastaja Ossi Ala-Mantila, p. 020 77 25210 (julkaisu)

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2008 –julkaisu:
Evira.fi > Tilauspalvelu > Julkaisut > Eviran julkaisuja 2009 (1,2 Mt, pdf)

Julkaisua voi tilata painettuna samasta osoitteesta 61 € hintaan.
Tilauksen voi tehdä myös sähköpostilla: tilaukset evira.fi tai puhelimitse, p. 020 77 25104 tai 020 77 24062, faksi 020 77 24350. Tilausten toimitusaika on noin kaksi viikkoa.

 

Aihealueet: