Evira julkaissut rehujen ja lannoitevalmisteiden valvontanäytteiden loppuvuoden 2009 analyysitulokset

1.6.2010

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutki noin 5 600 rehunäytettä ja 190 lannoitevalmistenäytettä vuoden 2009 jälkipuoliskolla. Loppuvuoden aikana kiellettiin 23 rehu- ja 25 lannoitevalmiste-erältä maahantuonti, markkinointi tai käyttö.</p>

Analyysitulokset ajanjaksolta 1.7. – 31.12.2009 on raportoitu Eviran julkaisussa ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2009”. Julkaisuun sisältyy myös yhteenveto rehujen muuntogeenisyyden valvonnasta vuodelta 2009.

Salmonella rehuerien yleisin kieltoperuste
Yleisin syy rehuerän kiellolle oli salmonellan löytyminen. Salmonellaa löytyi Suomeen toimitettujen rehuaine-erien näytteistä (6 rehuerää) ja lemmikkieläinrehujen markkinavalvontanäytteistä (2 rehuerää). Muita syitä kielloille olivat mm. elävien tuholaisten, hukkakauran ja rehukäyttöön hyväksymättömien aineiden löytyminen tutkituista rehueristä.

Vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon aikana analyysitulokset valmistuivat yhteensä 5 649 rehunäytteestä. Valmistuneiden analyysien kokonaismäärä oli runsas 7 600. Määrästä 66 % oli salmonella-analyysejä. Rehujen analyysituloksista vajaa 3 % aiheutti huomautuksen.

Rehujen muuntogeenisyyden valvonnassa löytyi kaksi lainsäädännön vastaista näytettä vuonna 2009. Rehuja ei ollut merkitty lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja ne sisälsivät muuntogeenistä ainesta yli merkintärajan. Todettu aines oli EU:ssa hyväksyttyä muuntogeenistä soijaa.

Tuhkissa haitallisten metallien pitoisuudet kiellon perusteena
Lannoitevalmiste-erille annettujen kieltojen tavallisin peruste oli sallitun rajan ylittävä haitallisen metallin pitoisuus (13 lannoitevalmiste-erää). Metallipitoisuuden vuoksi kielletyt erät olivat kolmea lukuun ottamatta lannoitevalmistekäyttöön tarkoitettuja tuhkia. Muita kiellon perusteita olivat salmonellan löytyminen näytteestä, sallitun rajan ylittävä Escherichia coli -pitoisuus, ravinteiden vähimmäispitoisuusvaatimusten tai tuotteen kypsyysvaatimuksen täyttymättömyys ja lannoitevalmistelainsäädännön edellyttämän laitoshyväksynnän puuttuminen tuotteen valmistajalta.

Vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon aikana analyysitulokset valmistuivat yhteensä 195 lannoitevalmistenäytteestä. Analyysejä lannoitevalmisteista valmistui yhteensä 1 255. Analyysituloksista lähes 13 % aiheutti huomautuksen.

Valvonnan analyysitulokset julkaistaan puolivuosittain
Lannoitevalmiste- ja rehulainsäädännön mukaan lannoitevalmisteiden ja rehujen valvonnan kannalta oleelliset tulokset tulee julkaista puolivuosittain. Eviran julkaisuun 11/2010 sisältyy myös kattava luettelo voimassa olevasta rehuja ja lannoitevalmisteita koskevasta lainsäädännöstä sekä tilastotietoja rehujen ja lannoitevalmisteiden valmistus- ja tuontimääristä vuonna 2009.

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2009 (Evira)

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Tarja Root, p. 020 77 25221 (rehut)
Ylitarkastaja Tiina O’Toole, p. 020 77 25228 (rehujen muuntogeenisyyden valvonta)
Jaostopäällikkö Arja Vuorinen, p. 020 77 25240 (lannoitevalmisteet)
Ylitarkastaja Ossi Ala-Mantila, p. 020 77 25210 (julkaisu)

Aihealueet: