Evira julkaissut rekisterin rehualan alkutuotannon toimijoista

14.1.2008

EY:n rehuhygienia-asetuksen mukaan viranomaisen on pidettävä julkista rekisteriä rehualan alkutuotannon toimijoista. Rekisterin tarkoituksena on entistä parempi rehun jäljitettävyys.

Rehualan alkutuotannon toimijalla tarkoitetaan maataloustuotteita tuottavaa henkilöä tai yhtymää mukaan lukien kalastus ja eläinten pito. Käytännössä rekisteröityminen koskee lähes kaikkia viljelijöitä ja kotieläintuottajia ja se on toiminnan edellytys.

Koska rehua saa hankkia vain rekisteröityneeltä toimijalta, voi rekisteristä tarkistaa, onko alkutuotannon toimija rekisteröitynyt rehun tuottajaksi, sekoittajaksi ja/tai käyttäjäksi. Viljelijöiden ja kotieläintuottajien on lisäksi rekisteröidyttävä rehun valmistajiksi, mikäli he käyttävät oman rehun valmistuksessa rehun lisäaineita tai esiseoksia tai valmistavat esimerkiksi biodieselin oheistuotteena syntyvää rypsipuristetta.

Maatalouden tukia hakevat toimijat voivat rekisteröityä ja ilmoittaa toiminnan pysyvistä muutoksista tukihaun yhteydessä. Muut alkutuotannon toimijat rekisteröityvät ja ilmoittavat muutoksista Eviraan internet-sivuilla olevalla lomakkeella F. (Tämä kappale päivitetty 25.1.2008).

Rehualan alkutuotannon toimijaksi on tähän mennessä rekisteröitynyt noin 61 000 toimijaa. Rekisteriä päivitetään säännöllisesti saatujen ilmoitusten perusteella.

Eviran internet-sivuilla on rehualan alkutuotannon toimijoiden rekisterin lisäksi nähtävissä luettelo myös muista rekisteröityneistä rehualan toimijoista.

Alkutuotannon rekisteri
https://www.evira.fi/elaimet/rehut/rehualan-toiminta/viljelijat-ja-kotielaintuottajat/rehualan-alkutuotannon-toimijat/

Rekisteröitymislomake F
https://www.evira.fi/elaimet/rehut/rehualan-toiminta/lomakkeet/

Lisätietoja:
Eläinravitsemuksen asiantuntija Tarja Root, puh. 020 77 25221, 040 572 53 97

Aihealueet: