Evira mukana nuorille suunnatussa Ruokaa & Rakkautta -kampanjassa

17.8.2007

<div>Evira on mukana Finfood - Suomen Ruokatieto ry:n käynnistämässä valtakunnallisessa Ruokaa & Rakkautta -koulukampanjassa. Kampanjan tavoitteena on lisätä 8. ja 9. -luokkalaisten tietämystä suomalaisesta ruokakulttuurista, elintarvikealasta ja alalla tehtävästä laatutyöstä. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa oppilaiden kiinnostusta elintarvike-, ravitsemis- ja maatalousalan ammatteihin. </div>

Ruokaa & Rakkautta -kampanjan aikana oppilaat toteuttavat ruokakulttuuriin ja elintarvikealaan liittyviä projekteja. Projektien teemoina ovat päivä ruokatoimittajana, Ruokaa & Rakkautta -valokuvakilpailu, hygieniaosaaminen, ruoan juurilla -yhteistyöprojekti maatilayrityksen kanssa, elintarvikealan laatuvisa, ruokakasvatus osana kouluruokailua ja elintarvikeketjun yhteiskunnallinen vaikutus. Evira toimii kampanjan hygieniaosaamiseen liittyvän projektin kummina. Hygieniasaamisprojektissa koululaiset saavat tietoa elintarvikevalvontatyöstä ja keittiöhygienian tärkeydestä sekä suorittavat koululaisten oman hygieniaosaamistestin.

Koko kampanja huipentuu 29.11. Vantaan Energia Areenalla, missä kampanjaprojektien parhaat toteuttajat palkitaan.

Kampanjassa mukana olevista kouluista kymmenessä järjestetään oppilaiden vanhemmille ja muille aiheesta kiinnostuneille Nuori ja ruoka -yleisötilaisuus. Tilaisuudessa keskustellaan vanhempien vastuusta nuorten ruoka- ja ravitsemustottumusten ohjaamisessa sekä kouluruokailusta. Keskustelujen alustajina toimivat muun muassa Eviran pääjohtaja Jaana Husu - Kallio, Finfoodin toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi, Opetushallituksen ylitarkastaja Marjaana Manninen ja Kotitalousopettajien liiton toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi

Kampanjan keskeisinä yhteistyötahoina ovat Finfoodin ja Eviran lisäksi Elintarviketeollisuusliitto ry, Kotitalousopettajien liitto ry, Lähikeittiö-hanke/Pohjois-Savon Koulutusyhtymä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Opetushallitus, Päivittäistavarakauppa ry, Suomen Keittiömestarit ry, Suomen Kuluttajaliitto ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Valio Oy, Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Vantaan kaupunki.

Lisätietoa kampanjan internetsivuilta www.finfood.fi/ruokaa&rakkautta.

Aihealueet: