Evira on löytänyt mäntyankeroisia Yhdysvalloista peräisin olevasta puupakkausmateriaalista

8.7.2010

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on löytänyt eläviä mäntyankeroisia tänä vuonna kolmesta Yhdysvalloista peräisin olevan tavaraerän puupakkausmateriaalista. Euroopassa tätä vaarallista havupuiden kasvintuhoojaa esiintyy vain Portugalissa. Suomen metsiin se ei ole levinnyt.</p>

Ensimmäinen mäntyankeroislöydös tänä vuonna tehtiin maaliskuun lopulla ja toinen huhtikuun alussa. Molemmissa tapauksissa maahamme tuotiin kaivoskoneiden akseleita, joissa oli käytetty puista pakkausmateriaalia. Kesäkuun lopulla mäntyankeroisia löytyi jo kolmannen kerran, tällä kertaa ajettavien ruohonleikkureiden puupakkauksista. Aikaisempina vuosina sitä on löytynyt muun muassa pultti- ja rautatavaran sekä kivilaattoja sisältävien tuontierien puupakkauksista. Saastuneiksi todetut puuosat on hävitetty välittömästi polttamalla. Mäntyankeroisen esiintymismaista tuleva puinen pakkausmateriaali on suurin riski tämän vaaralliseksi luokitellun tuhoojan leviämiselle puhtaille alueille, myös Suomeen.

Puista pakkausmateriaalia koskee ISPM 15 -standardin mukainen merkintävaatimus. Vaatimus perustuu YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO:n laatimaan kansainväliseen sopimukseen. Sopimuksessa määritellään puiselle pakkausmateriaalille tietyt käsittelyvaatimukset, joita noudattamalla mäntyankeroiset tuhoutuvat ja leviäminen pakkausmateriaalin välityksellä estyy. Merkintä on osoituksena siitä, että pakkausmateriaalin valmistaja on noudattanut käsittelyvaatimuksia.

Kaikki Eviran viimeaikaiset mäntyankeroislöydökset on tehty ISPM 15 -merkinnällä varustetuista puupakkauksista. Tämä on osoituksena siitä, että merkin käyttö ei aina takaa sitä, että suoritetut käsittelyt ovat onnistuneet.

Mäntyankeroinen on noin 1 mm:n mittainen pieni sukkulamato, joka aiheuttaa pahoja metsätuhoja mm. Aasiassa ja Portugalissa. Se elää havupuiden puuaineksessa tukkien lisääntyessään puun nestevirtauksen, jonka seurauksena puut kellastuvat ja lopulta kuolevat. Levitäkseen puusta toiseen mäntyankeroinen tarvitsee siirtäjähyönteisen, jona toimii Suomessakin yleinen tukkijäärä. Mäntyankeroisen tärkein isäntäkasvi on meilläkin yleisin havupuu mänty, mutta se voi käyttää isäntäkasveinaan myös kuusta ja lehtikuusta.

Mäntyankeroista esiintyy Kanadassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Japanissa, Taiwanissa, Kiinassa ja Korean tasavallassa. Portugaliin mäntyankeroinen levisi luultavasti pakkausmateriaalin mukana, ja tällä hetkellä sitä esiintyy koko maassa aiheuttaen valtaisat metsätuhot.

Kasvinsuojeluviranomaisten tekemissä tarkastuksissa eläviä ankeroisia löytyy Suomessa vuosittain muutamasta puupakkausmateriaalierästä. Koska Suomen metsien suojelun kannalta suurin riski mäntyankeroisen maahanpääsyyn liittyy nimenomaan puiseen pakkausmateriaaliin, tulee Evira entisestään tehostamaan valvontaa tältä osin.

Tarkastusten kohdentamiseksi paremmin oikeaan maahantuloaikaan ja -paikkaan Evira pyytääkin maahantuojia ilmoittamaan mäntyankeroismaista tulleista puupakkausmateriaalia sisältävistä tavaraeristä Eviran kasvintarkastajille tai alueen ELY-keskuksen kasvintarkastajalle. Pyyntö koskee myös ISPM 15 -merkillä varustettuja puupakkauksia. Tarkastus ja näytteenotto eivät estä varsinaisen tuontitavaran liikkumista eteenpäin ja ne ovat maksuttomia.

Aiheesta lisää:
Mäntyankeroinen (Evira)

Lisätietoja:
Erikoistutkija Jyrki Tomminen, Evira, p. 040 725 7236
Jaostopäällikkö Raija Valtonen, Evira, p. 040 560 2510

Aihealueet: