Evira on mukana EFSA:n lasten ruoankäyttö- ja altistuksenarviointihankkeessa

4.12.2008

<div>2.12.2008 varmistui, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA myöntää 300 000 euroa, 15 maan konsortiohankkeelle ”Individual Food consumption data and exposure assessment studies for children”. Hankkeessa kerätään EU:n jäsenmaiden lasten ruoankäyttöaineistoa EFSA:n käyttöön. </div>

Ruoankäyttöaineistoa hyödynnetään elintarvikevärien, seleenin, kromin ja lyijyn altistuksenarvioinnissa. Tutkittavien yhdisteiden pitoisuudet eri elintarvikkeissa saadaan EFSA:sta. Nyt kerättävää ruoankäyttöaineistoa EFSA tulee hyödyntämään myöhemmissäkin altistuksenarvioinneissaan.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran lisäksi Suomesta hankkeeseen osallistuvat Kansanterveyslaitos ( DIPP-tutkimus) ja Turun yliopisto ( STRIP-tutkimus), joiden keräämät ruoankäyttöaineistot toimitetaan EFSA:lle. Hanketta johdetaan Ghentin yliopistosta, Belgiasta.

Lisätietoja:
Tero Hirvonen, riskinarviointiyksikkö, p. 02077 24294, tero.hirvonen at-merkki-kapea.gifevira.fi


Aihealueet: