Evira on nyt Focal Point

24.4.2008

<div>Eviran ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn yhteisty&ouml; tiivistyi entisest&auml;&auml;n viime joulukuussa, kun Eviran ja EFSAn v&auml;lill&auml; allekirjoitettiin Focal Point – yhteisty&ouml;sopimus. Nyt huhtikuussa toiminta k&auml;ynnistyy toden teolla ja muuttuu n&auml;kyv&auml;mm&auml;ksi my&ouml;s Suomessa.</div>

Focal Point- keskustoiminnan tarkoitus on tiivistää yhteistyötä jäsenmaan ja EFSAn välillä, kehittää verkostotoimintaa ja edistää tieteellistä tiedonvaihtoa. Tehtävä liittyy myös EFSAn Advisory Forumiin, jonka työtä Focal Point – toiminta tukee. Toiminta suuntautuu yleisesti elintarviketurvallisuuteen, eläinten ja kasvien terveyteen, eläinten hyvinvointiin sekä ravitsemukseen liittyvään tieteelliseen yhteistyöhön ja sen edistämiseen.

Yksi keskuksen keskeisimpiä tehtäviä on koota kansallinen asiantuntijaverkosto, jonka kautta pyritään takaamaan suomalaisen asiantuntemuksen näkyminen EFSAn tiedepaneeleissa ja työryhmissä. Jäsenmaissa tehtyjen riskinarviointien ja riskiprofiilien kokoaminen ja välittäminen EFSAn ja muiden jäsenmaiden tietoon on myös tärkeä osa verkoston toimintaa.

Myös EFSAsta tulevan tiedon välittäminen eri alojen asiantuntijoille ja tarvittaessa kansalaisille on toiminnan perusajatus.

Eviran internetsivuilla on kevään aikana julkaistu useita EFSAan liittyviä uutisia. Tämä on näkyvä esimerkki tiivistyneestä yhteistyöstä. Näiden uutisten tarkoituksena on välittää tietoa kansalaisille EFSAn lausunnoista ja suosituksista tai kutsua kansalaiset ilmaisemaan mielipiteensä EFSAn luonnosvaiheessa olevista lausunnoista. Monissa tapauksissa uutisissa on valaistu myös sitä, mikä merkitys lausunnolla on Suomelle.

Suomen Focal Point – yhdyshenkilö ja Advisory Forumin jäsen on pääjohtaja Jaana Husu-Kallio. Pääjohtajan sijaisena toimii yksikönjohtaja Kirsti Savela. Eviran riskinarviointiyksikköön on perustettu Focal Point-tiimi avustamaan jäsenten työtä.

Toiminnan käynnistämisestä ja koordinoinnista vastaa tutkija Kirsi-Maarit Siekkinen.

Lisätietoa EFSAsta:
http://www.efsa.europa.eu

Lisätietoa Focal Point – toiminnasta:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/PartnersNetworks/efsa_locale-1178620753812_National_Focal_Points.htm

Lisätietoa:
Yksikönjohtaja Kirsti Savela, p. 020 77 24020, 050 439 5220 
Tutkija Kirsi- Maarit Siekkinen, p. 020 77 24030

Aihealueet: