Evira on pyytänyt Oikeutta Eläimille- yhdistykseltä eläinsuojelurikkomuksesta epäiltyjen tilojen yhteystiedot

29.11.2007

<div>YLEn A-studio esitti eilen 28.11. Oikeutta Eläimille –yhdistyksen kuvaamaa materiaalia suomalaisilta eläintuotantotiloilta. Esitetyn materiaalin perusteella on syytä epäillä, että ainakin osalla tiloista eläinten kohtelu on voimassa olevien eläinten hyvinvointia koskevien säännösten vastaista.</div>

Evira on tänään Oikeutta Eläimille –yhdistykselle lähettämässään kirjeessä  pyytänyt ohjelmassa esitettyjen tilojen yhteystiedot, jotta eläinsuojeluviranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kyseisillä tiloilla.

Eläinsuojelulain mukaan jokaisella ihmisellä on velvollisuus auttaa sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa eläintä joko itse tai ilmoittamalla eläimestä sen omistajalle tai kunnan eläinsuojeluviranomaiselle. Kunnan eläinsuojeluviranomaisia ovat kunnaneläinlääkäri, terveystarkastajat ja poliisi.

Tietoa eläinsuojelun valvonnasta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/hyvinvointi/elainsuojelun_valvonta/

 Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 020 77 24225, 050 4392347
Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, p. 020 77 24000, 0400 291 910

Aihealueet: