Evira on saanut eläinsuojelurikkomuksesta epäiltyjen tilojen yhteystiedot

30.11.2007

<div>Evira on saanut Oikeutta Eläimille –yhdistykseltä perjantaina 30.11. niiden tilojen tiedot, joilla yhdistys epäilee tapahtuvan eläinsuojelulainsäädännön vastaista toimintaa. Listassa on yhteensä 15 tilaa: neljä broilerikasvattamoa, kahdeksan sikalaa ja kolme häkkikanalaa. </div>
Eläinsuojeluviranomaiset ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin kyseisillä tiloilla. Tavoitteena on tehdä tarkastukset näillä tiloilla välittömästi. Valvonnan tarkoituksen toteutumiseksi viranomaiset eivät julkaise tarkastettavien tilojen tietoja julkisuuslain salassapitosäännökseen viitaten. Tarvittaessa poliisi avustaa eläinlääkinnällisissä tarkastuksissa.

YLEn A-studio esitti 28.11. Oikeutta Eläimille –yhdistyksen kuvaamaa materiaalia suomalaisilta eläintuotantotiloilta. Esitetyn materiaalin perusteella epäillään, että ainakin osalla tiloista eläinten kohtelu on voimassa olevien eläinten hyvinvointia koskevien säännösten vastaista.

Tietoa eläinsuojelun valvonnasta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/hyvinvointi/elainsuojelun_valvonta/

Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 020 77 24225, 050 4392347
Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910

Aihealueet: