Evira on toimittanut liha-alan laitoksia koskevat selvitykset Venäjän viranomaisille

16.8.2010

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on toimittanut 30.7.2010 sovitun mukaisesti liha-alan vientilaitosten lisätarkastusten tulokset Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitokselle (Rosselhodznadzor).</p>

Venäjän viranomaiset käsittelevät tilannetta lihan ja lihavalmisteiden osalta 16.8.2010 Eviran tekemien lisätarkastusten ja selvitysten pohjalta vientirajoitusten poistamiseksi.

Venäjälle sianlihaa ja siitä saatavia tuotteita vievät liha-alan laitokset toimittivat Eviran laboratorioon neuvotteluissa 30.7. sovitun mukaisesti tutkittaviksi satunnaisotannalla otettuja sianlihanäytteitä kahdelta tuotantopäivältä. Näytteet tutkittiin tetrasykliinin varalta.
Yhdestäkään näytteestä ei todettu tetrasykliiniä.

Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos asetti suomalaisiin liha- ja maitoalan yrityksiin (23 kpl) toukokuussa kohdistaman tarkastuksen perusteella väliaikaisia vientirajoituksia 14 suomalaiselle liha- ja maitoalan laitoksille. Vientirajoitukset tulivat voimaan 23.7.2010. Maitoalan laitoksilta vientirajoitukset poistuivat 6.8.2010.

Lisätietoa asiasta löytyy Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen internetsivuilta:
http://www.rosselkhoznadzor.ru/fsvps/importExport/finland/enterprises.html?product=2&productType=1&_language=en

Lisätietoja:
Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910
Yksikönjohtaja Kyösti Siponen, Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö, p. 050 386 8412

 

Aihealueet: