Evira pyytää näytteitä viljasadosta

30.7.2012

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutkii tulevan viljasadon käyttölaatua aikaisempien vuosien tapaan. Evira postittaa heinäkuun lopussa noin 1900:lle tilastollisin menetelmin valitulle viljelijälle pyynnön lähettää näytteitä kasvukauden 2012 viljasadosta. Lisäksi pyydetään viljanäytettä koskevia taustatietoja, joiden avulla voidaan selvittää muun muassa laatuun vaikuttavia tekijöitä.</p>

Evira toivoo, että viljelijät lähettävät näytteitä mahdollisimman nopeasti korjuun päätyttyä, jolloin tiedontarve viljan laadusta on suurin.

Jokaiselle näytteen lähettäneelle ja taustatietolomakkeen täyttäneelle viljelijälle lähetetään tiedot omien näytteiden tuloksista.

Näytteistä määritetään Eviran laboratoriossa viljalajista riippuen hehtopaino, proteiini, kostea sitko, sakoluku ja tärkkelys. Osasta näytteitä tutkitaan myös jyväkoko ja rikkapitoisuus. Lisäksi saapuneista näytteistä otetaan noin 200 näytettä Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) tekemään vuosittaiseen viljan turvallisuusseurantaan, jossa näytteistä tutkitaan hometoksiini-, raskasmetalli- ja kasvinsuojeluainejäämäpitoisuuksia.

Ensimmäiset koosteet käyttölaatutuloksista julkaistaan Eviran internetsivuilla syyskuun alussa ja tiedostoja päivitetään sitä mukaa kuin tulokset valmistuvat. Lisäksi tuloksista kootaan tiedotteita, joissa esitetään viljasadon laatutiedot koko maan osalta sekä alueittain. Myös viljalajikekohtaisia laatutietoja julkaistaan. Myöhemmin syksyllä laatutiedot yhdistetään maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tiken) satotilastoon ja julkaistaan yhteistiedotteena.

Lisätietoja:
Tutkija Anne Mäittälä, Evira, puh. 040 740 1300
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, Evira, puh. 040 534 5510

Aihealueet: