Evira pyytää näytteitä viljasadosta

22.7.2009

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutkii tulevan viljasadon käyttölaatua aikaisempien vuosien tapaan. Heinäkuun lopussa Evira pyytää noin 1700:lta tilastollisin menetelmin valitulta viljelijältä näytteet tilalla kuluvana kasvukautena viljelyssä olleesta ja korjatusta viljasta. Lisäksi pyydetään viljanäytettä koskevia taustatietoja, joiden avulla voidaan selvittää mm. laatuun vaikuttavia tekijöitä.</p>

Näytteistä määritetään Eviran laboratoriossa mm. hehtopaino, proteiini, kostea sitko, sakoluku ja tärkkelys. Osasta näytteitä tutkitaan myös jyväkoko ja rikkapitoisuus. Lisäksi saapuneista näytteistä otetaan vajaat 200 näytettä Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) tekemään vuosittaiseen viljan turvallisuusseurantaan, jossa näytteistä tutkitaan mm. hometoksiini-, raskasmetalli- ja kasvinsuojeluainejäämäpitoisuuksia.

Ensimmäiset koosteet käyttölaatutuloksista julkaistaan Eviran kotisivuilla syyskuun alussa ja tiedostoja päivitetään sitä mukaa kuin tulokset valmistuvat. Lisäksi tuloksista kootaan tiedotteita, joissa esitetään viljasadon laatutiedot koko maan osalta sekä alueittain. Myös viljalajikekohtaisia laatutietoja julkaistaan. Myöhemmin syksyllä laatutiedot yhdistetään maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tiken) satotilastoon ja julkaistaan yhteistiedotteena.

Evira toivoo, että viljelijät lähettävät näytteitä mahdollisimman nopeasti korjuun päätyttyä, jolloin tiedontarve viljan laadusta on suurin. Jokaiselle näytteen lähettäneelle ja taustatietolomakkeen täyttäneelle viljelijälle lähetetään tiedot omien näytteiden käyttölaatutuloksista.

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, Evira, puh. 020 77 25090
Erikoistutkija Elina Sieviläinen, Evira, puh. 020 77 25092 (10.8.2009 lähtien)
etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Aihealueet: