Evira selvittää hyväksymättömän muuntogeenisen riisin (LL RICE 601) esiintymistä kotimaan markkinoilla

25.8.2006

<div>EU:n komissio on saanut USA:n viranomaisilta tiedon, että muuntogeenistä riisiä LL RICE 601 on USA:ssa mahdollisesti sekoittunut kaupallisen riisin joukkoon ja päässyt sekä elintarvike- että rehuketjuun. Epäily kohdistuu pitkäjyväiseen riisiin. </div>

Muuntogeeniselle LL RICE 601 -riisille ei ole haettu markkinoillesaattamislupaa Euroopan yhteisössä eikä USA:ssa. USA:n viranomaisten mukaan riisi ei aiheuta turvallisuushaittaa ihmisille, eläimille eikä ympäristölle. Riisi LL601:en liittyvän turvallisuusaineiston tulee arvioimaan myös Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA. Kyseessä ei siis ole terveyshaitta, vaan lainsäädännön vastainen tilanne. Euroopan yhteisössä ei muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja saa markkinoida ellei niille ole myönnetty lupaa.

Komissio antoi päätöksen muuntogeeniseen riisiin LL RICE 601 liittyvistä toimenpiteistä 23.8.2006. Päätöksen mukaan epäilyksen alaisia riisituotteita saa päästää markkinoille vain siinä tapauksessa, että lähetyserän mukana on analyysiraportti, joka osoittaa, että tuote ei sisällä muuntogeenistä riisiä LL RICE 601. Lisäksi jäsenvaltioiden on kohdistettava jo markkinoilla oleviin tuotteisiin asianmukaisia toimenpiteitä, mukaan luettuna näytteenotto ja näytteiden analysointi, sen varmistamiseksi, että tuotteet eivät sisällä muuntogeenistä riisiä LL RICE 601.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on aloittanut hyväksymättömän muuntogeenisen riisin esiintymisen selvittämisen kotimaan markkinoilla.

Lisätietoa:
Muuntogeeniset elintarvikkeet – ylitarkastaja Sari Sippola puh. 020 77 24291
Muuntogeeniset rehut – ylitarkastaja Tiina Seppälä puh. 020 77 25228
GMO-valvonta - ylitarkastaja Erkki Vesanto puh. 020 77 25380

Aihealueet: