Evira selvittää kesän 2013 viljasadon laatua

29.7.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on lähettänyt näytepyynnöt kahdelle tuhannelle viljelijälle viljasadon laatuseurantaa varten. Näytteiden ja taustatietojen perusteella seurataan vuoden 2013 viljasadon käyttölaatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Evira tutkii tavanomaisesti tuotetun viljan lisäksi myös luomuviljan laatua.</p>

Viljelijöiden lähettämiä näytteitä ja niiden taustatietoja hyödynnetään monipuolisesti. Syyskuun alusta lähtien Eviran internetsivuille päivitetään kaksi kertaa viikossa tulokset viljan käyttölaadusta. Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) toteuttamassa turvallisuusseurannassa näytteistä tutkitaan hometoksiinien ja raskasmetallien pitoisuuksia ja kasvinsuojeluainejäämiä. Laatutiedot yhdistetään maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) satotilastoon.

Luonnonmukaisesti tuotetun viljan laatua seurataan erikseen jo toista vuotta. Luomuviljan laadusta ei ole aiemmin koottu yhtä kattavasti tietoa.

Evira toivoo, että viljelijät lähettäisivät näytteitä mahdollisimman pian sadonkorjuun käynnistyttyä, jolloin tiedontarve viljan laadusta on suurin. Näytepyynnön saaneet viljelijät on valittu Tiken maatilarekisteristä tilastollisin menetelmin niin, että koko maa on kattavasti edustettuna. Jokainen viljelijä saa näytteitään koskevat tutkimustulokset käyttöönsä.

Viljasta tutkitaan kullekin viljalajille tärkeimpiä tekniseen käyttölaatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, kosteus, valkuainen, tärkkelys, sakoluku, kostea sitko, Zeleny-luku, rikkapitoisuus ja jyväkoko. Lisäksi valituista näytteistä määritetään hometoksiinipitoisuus.

Tietoa viljasadon laadusta
Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Viljan laatu > Tilastot viljasadon laadusta


Lisätietoja:
tutkija Anne Mäittälä, p. 040 740 1300

Aihealueet: