Evira selvitti hyväksymättömän muuntogeenisen riisin esiintymistä kotimaan markkinoilla olevissa elintarvikkeissa ja rehuissa

5.10.2006

<div>Pistokoeluontoisissa tutkimuksissa löydettiin hyväksymätöntä LL RICE 601 -riisiä kuudesta USA:sta peräisin olevasta elintarvikekäyttöön tarkoitetusta riisierästä ja yhdestä kissanrehusta. Näytteet analysoitiin Tullilaboratoriossa.</div>

Elintarvikkeet

Elintarvikevalvonta otti maahantuojien varastoista pistokoeluontoisesti yhdeksän näytettä USA:sta peräisin olevista pitkäjyväisistä riiseistä. Hyväksymätöntä muuntogeenistä riisiä löydettiin seuraavista eristä:

  • suurkeittiöille tarkoitettu Uncle Ben’s tumma riisi 9,07 kg (parasta ennen 1.5.2007 ja 31.8.2007), maahantuoja Masterfoods Oy
  • suurkeittiöille tarkoitettu Menu tumma riisi 10 kg (parasta ennen 6.3.2007), maahantuoja Ruokakesko Oy
  • suurkeittiöille tarkoitettu Menu villiriisisekoitus 5 kg (parasta ennen 16.5.2008 ja 8.6.2008), maahantuoja Ruokakesko Oy
  • vähittäismyyntiin tarkoitettu Pirkka villiriisisekoitus 1 kg (parasta ennen 16.6.2008), maahantuoja Ruokakesko Oy

Lisäksi Ruokakesko Oy on omavalvonnassaan havainnut muuntogeenisen riisin esiintymisen vähittäismyyntiin tarkoitetussa Pirkka pikariisissä 4 x 125 g (parasta ennen 16.6.2008 ja 1.9.2008).

Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset ovat asettaneet toimijoiden varastoissa olevat erät luovutuskieltoon ja toimijat ovat käynnistäneet muuntogeenistä riisiä sisältävien valmisteiden poistamisen markkinoilta.

Rehut

Rehuvalvonta otti markkinoilta pistokoeluontoisesti näytteitä yhdeksästä riisiä sisältävästä rehusta, joista yhdestä löytyi muuntogeenistä riisiä. Positiivinen näyte oli Akvaario Piekkala Oy:n maahantuoma Nutro Choice Adult Chicken -kissanrehu. Maahantuontierä on asetettu myynti- ja markkinointikieltoon Suomessa ja maahantuojaa on edellytetty vetämään rehu pois markkinoilta.

Taustaa

EU:n komissio sai elokuussa USA:n viranomaisilta tiedon, että muuntogeenistä riisiä LL RICE 601 oli USA:ssa mahdollisesti sekoittunut kaupallisen riisin joukkoon ja päässyt sekä elintarvike- että rehuketjuun. Muuntogeeniselle riisille LL RICE 601 ei ole haettu hyväksyntää EU:ssa eikä USA:ssa. Euroopan yhteisössä ei muuntogeenisiä elintarvikkeita eikä rehuja saa markkinoida ellei niille ole myönnetty lupaa. Evira tiedotti asiasta 25.8.2006 päivätyllä tiedotteella.

Komissio antoi päätöksen (N:o 2006/601/EY) riisiin LL RICE 601 liittyvistä toimenpiteistä 23.8.2006 ja täydensi sitä 5.9.2006. Päätöksen mukaan epäilyksen alaisia riisituotteita saa tuoda markkinoille vain siinä tapauksessa, että lähetyserän mukana on analyysiraportti, joka osoittaa, että tuote ei sisällä muuntogeenistä riisiä LL RICE 601. Lisäksi jäsenvaltioiden on kohdistettava valvontatoimenpiteitä jo markkinoilla oleviin tuotteisiin, sen varmistamiseksi, että tuotteet eivät sisällä muuntogeenistä riisiä LL RICE 601. Epäilyksen alaisia riisituotteita ovat USA:sta peräisin olevat pitkäjyväiset riisit.

Muuntogeenisen riisin ei oleteta aiheuttavan terveyshaittaa

USA:n viranomaiset ovat lausuneet, että muuntogeeninen riisi LL RICE 601 ei aiheuta turvallisuushaittaa ihmisille, eläimille eikä ympäristölle. Myös Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA arvioi sille toimitetun riisiin liittyvän turvallisuusaineiston. EFSA ei kuitenkaan pystynyt tekemään täyttä riskinarviointia, koska aineisto ei ollut riittävää. Saatujen tietojen perusteella ja riisiin sekoittuneen muuntogeenisen aineksen pienen määrän vuoksi, EFSA toteaa, että LL RICE 601 -riisin ei oleteta aiheuttavan terveyshaittaa ihmiselle eikä eläimelle. Tilannetta ei täten pidetä terveyshaittana, vaan lainsäädännön vastaisena, koska yhtään muuntogeenistä riisiä ei ole hyväksytty EU:ssa.

Lisätietoa:
Muuntogeeniset elintarvikkeet – ylitarkastaja Sari Sippola puh. 020 77 24291
Muuntogeeniset rehut – ylitarkastaja Tiina Seppälä puh. 020 77 25228
Analytiikka – tullikemisti Anna-Riitta Savolainen puh. (09) 6141 (vaihde)

Muuta lisätietoa:

Aihealueet: