Evira toivottaa muuttolinnut tervetulleiksi Suomen kesään

14.2.2007

<div>”Muuttolinnut ovat tervetulleita Suomeen”, toivotti pääjohtaja Jaana Husu-Kallio Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran järjestämässä lintuinfluenssaseminaarissa tänään 14.2.2007. ”Viruksia on aina ollut eikä lintuja voi syyllistää taudin levittämisestä, kun vastuussa siipikarjan suojaamisesta on ihminen itse. Eviran ja koko elintarvikeketjun yhteinen tehtävä on varmistaa se, ettei tauti leviä luonnonvaraisesta linnusta siipikarjaan.”</div>

Ihmisen toiminnan merkitystä korostaa myös maa – ja metsätalousministeriön 1.3.2007 voimaan astuva asetus, jolla pyritään estämään lintuinfluenssan leviäminen luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan. Asetuksessa määrätään siipikarja suojattavaksi kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin kevätmuuton aikana 1.3.-31.5.2007. Erityisiä riskialueita ei asetuksessa ole määritelty vaan asetus on voimassa koko maassa.

Kuluvana vuonna korkeapatogeenista H5N1 lintuinfluenssaa on esiintynyt siipikarjassa Euroopan unionin alueella Unkarissa ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Erikoiseläinlääkäri Christine Ek-Kommosen mukaan Yhdistyneestä Kuningaskunnasta ja Unkarista löydetyt virukset ovat lähes identtisiä. ”Virus on voinut siirtyä kasvatettavaan siipikarjaan siipikarjan tai siitä saatavien tuotteiden tai luonnonvaraisten lintujen välityksellä.”

Husu-Kallion mukaan on todennäköistä, että lintuinfluenssaa todetaan kevään kuluessa Suomestakin. ” Lintuinfluenssa yksittäisissä vesilinnuissa ja lintuinfluenssaepidemia tuotantoeläimissä ovat aivan eri asioita eikä yksittäisten sairastuneiden luonnonvaraisten lintujen löytyminen muuta Suomen tilannetta millään lailla. Vahvuutenamme on korkea valmius kaikkiin eläintauteihin, myös siltä varalta, että lintuinfluenssatartunta todettaisiin siipikarjassa.”

Evira tutkii influenssa A -viruksen vasta-aineiden esiintymistä siipikarjassa ja viruksen esiintymistä luonnonvaraisissa linnuissa seurantatutkimuksin. Vuonna 2006 tutkittiin siipikarjasta lintuinfluenssa A -viruksen vasta-aineet 1986 linnulta. Yhdellä hanhikasvattamolla todettiin H5- vasta-aineita, mutta lintuinfluenssaviruksia ei hanhista eristetty. Kaikki muut siipikarjan verinäytteet 2006 olivat kielteisiä H5- tai H7- vasta-aineiden suhteen. Luonnonvaraisia lintuja tutkittiin 535, joista 194 oli löydetty kuolleena ja kaikki näytteet olivat kielteisiä lintuinfluenssa A tyyppien H5 ja H7 varalta.

Lisätietoa:

Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291910

Yksikönjohtaja Riitta Maijala, eläinten terveys ja hyvinvointi –yksikkö,
p. 020 77 24210, 040 5722897

Eläinlääkintöylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, eläinten terveys ja hyvinvointi –yksikkö,
p. 020 77 24216, 0400 920503

Yksikönjohtaja Liisa Sihvonen, virologian tutkimusyksikkö, p. 020 77 24570, 050 5539226

Erikoiseläinlääkäri Christine EK-Kommonen, virologian tutkimusyksikkö,
p. 020 77 24583, 050 5143926

Aihealueet: