Evira valmistautuu hevosenlihan tutkimiseen pistokokein

18.2.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muistuttaa, että elintarvikkeiden tuoteturvallisuus perustuu ensisijaisesti tuottajan vastuuseen. Kaikki toimijat elintarvikeketjussa ovat omalta osaltaan vastuussa siitä, että elintarvikkeet ovat vaatimusten mukaisia ja turvallisia. Elintarvikkeissa tulee olla lainsäädännön mukaiset pakkausmerkinnät, jotka kertovat muun muassa elintarvikkeen koostumuksesta. Jos elintarvikkeessa on käytetty valmistusaineena lihaa, ainesosaluettelosta pitää ilmetä lihalaji.</p>

Evira valmistautuu elintarvikkeiden tutkimiseen pistokokein sen selvittämiseksi, onko tuotteissa käytetty naudanlihaksi ilmoitettua hevosenlihaa. Parhaillaan valmistellaan näytteenottosuunnitelmaa, jonka mukaisesti Evira ohjeistaa kuntien valvontaviranomaiset ottamaan näytteitä elintarvikkeista eri puolilta Suomea.

Euroopan unionin jäsenmaiden pysyvä komitea päättää tiistaina 19.2. asiasta komission ehdotuksen pohjalta. Komission ehdotuksessa suositellaan, että kaikissa jäsenmaissa tutkitaan DNA-analyysin avulla pistokokein sitä, onko elintarvikkeissa mahdollisesti ilmoittamatta jätettyä hevosenlihaa. Suomessa tämä tarkoittaa 50 näytteen tutkimista. Lisäksi jäsenmaiden suositellaan analysoivan hevosenlihaa sen selvittämiseksi, onko lihassa lääkeainejääminä fenyylibutatsonia. Suomessa tämä tarkoittaa alle kymmenen näytteen analysointia. Suomessa ei ole käytössä fenyylibutatsonia sisältäviä lääkevalmisteita hevosille tai muille eläimille. Suomessa fenyylibutatsoni sisältyy jo kansalliseen vierasainevalvontaan ja hevosenliha testataan vuosittain.

Suomessa suosituksen toteuttamisesta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Evira tiedottaa näytteenoton ja analyysien etenemisestä. Tällä hetkellä uutta kerrottavaa ei ole.

Aihealueet: