Evira vastaanottaa EFSAlle toimitettavaa aineistoa täydennetyissä elintarvikkeissa poikkeuksin sallituista vitamiineista ja kivennäisaineista ja niiden lähteistä

1.6.2009

<p>Elintarvikealan toimijoiden, jotka haluavat käyttää täydennetyissä elintarvikkeissa poikkeuksin sallittuja vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, tulee toimittaa Euroopan elintarviketurvallisuus-viranomaiselle EFSAlle aineistoa arvioitavaksi. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira vastaanottaa Suomessa Euroopan komission kautta EFSAlle menevää aineistoa 15.12.2009 saakka.</p>

Elintarvikkeisiin saa lisätä täydentämisasetuksen (1925/2006/EY) mukaisesti vain tiettyjä vitamiineja ja kivennäisaineita vain tiettyinä kemiallisina yhdisteinä.

Täydennetyt elintarvikkeet voivat kuitenkin 19.1.2014 saakka sisältää myös muita vitamiineja ja kivennäisaineita ja niiden yhdisteitä edellyttäen, että kyseisellä aineella on käyttöhistoriaa täydennetyissä, yhteisön markkinoilla olleissa elintarvikkeissa. Lisäksi edellytyksenä on, ettei EFSA ole antanut kielteistä lausuntoa aineen käytöstä täydennetyissä elintarvikkeissa niiden aineen käyttöä tukevien tietojen perusteella, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle 19.1.2010 mennessä.

Sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden, joita ei ole mainittu täydentämisasetuksen liitteessä I tai jotka ovat muussa kuin liitteessä II luetellussa muodossa, käyttö kielletään 1.2.2010 lähtien, mikäli niiden käytöstä täydennetyissä elintarvikkeissa ei ole jätetty edellä mainittuja asiakirjoja.

Lisätietoa aineiston toimittamisesta:
Evira.fi > Elintarvikkeet > Valvonta ja yrittäjät > Elintarvikkeiden täydentäminen ravintoaineilla > Täydennettyjen elintarvikkeiden sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet ja niiden lähteet

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Annika Nurttila p. 020 77 24290, annika.nurttila@evira.fi
Ylitarkastaja Minna-Maija Väänänen p. 020 77 24295, minna-maija.vaananen@evira.fi

 

Aihealueet: