Eviralle Green Office -merkki

19.2.2010

<p>WWF on myöntänyt Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle Green Office -merkin käyttöoikeuden. Viraston todettiin täyttävän merkin myöntämisen edellyttämät kriteerit joulukuussa 2009 järjestetyissä toimitilojen ympäristöjärjestelmien tarkastuksissa Viikissä sekä kahdessa aluetoimipaikassa (Oulussa ja Loimaalla).</p>

Evira on laatinut toimitiloilleen Green Office -ympäristöohjelman ja sitoutunut noudattamaan Green Office -kriteerejä. Eviran tavoitteina on tiedostaa ja ottaa huomioon ympäristönäkökohdat jokapäiväisessä toiminnassa ja kehittää henkilökunnan ympäristömyönteisyyden tasoa. Ensimmäisiksi ympäristöindikaattoreiksi, joita seurataan ja raportoidaan, on valittu jätemäärä sekä paperin- ja sähkönkulutus. Tavoitteena on:

  • vähentää työntekijäkohtaista toimistopaperin kulutusta 10 prosenttia vuoden 2009 tasosta vuoden 2011 alkuun mennessä.
  • vähentää työntekijäkohtaista jätemääräänsä 15 prosenttia vuoden 2009 tasosta vuoden 2011 alkuun mennessä
  • vähentää kiinteistön toimistosähkönkulutusta vuoden 2009 tasosta vuoden 2011 alkuun sekä vähentää CO2 -päästöjä.

Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka tavoite on luonnonvarojen säästäminen ja kestävien kulutustapojen edistäminen. WWF kannustaa Green Office -järjestelmässä mukana olevia toimistoja olemaan esimerkillisiä ekotehokkaiden ratkaisujen ja ympäristömyönteisten toimintamallien toteuttajia yhteiskunnassamme. Samalla saavutetaan säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa. Evira ja WWF sopivat Green Office-yhteistyön aloittamisesta 12.12.2009 allekirjoitetulla sopimuksella.

Lisää aiheesta:
www.wwf.fi/greenoffice

Lisätietoja:
Erikoistutkija Liisa Maunuksela, Evira, p. 020 77 25263

logo_res72_30mm_rgb_jpeg.jpg

Aihealueet: