Eviralle myönnetty laaja FINAS-akkreditointi

16.5.2007

<div>FINAS-akkreditointipalvelu on myöntänyt vuoden toimineelle Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle akkreditoinnin. Kyseessä on yksi laajimmista FINASin myöntämistä akkreditoinneista. Se käsittää suurimman osan Eviran laboratoriotoiminnasta.</div>

Eviraan yhdistyneiden virastojen laboratorioissa akkreditoitua toimintaa on ollut vuodesta 1993 lähtien. Eviran yksiköistä FINASin akkreditoimia ovat mikrobiologian, kemian ja toksikologian, virologian, patologian, Kuopion, Oulun ja Seinäjoen tutkimusyksiköt sekä viljantarkastusyksikkö.

Eviran akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluu yhteensä 131 menetelmää, jotka koskevat elintarvikkeiden, rehujen, eläinperäisten näytteiden, lannoitevalmisteiden sekä viljan tutkimusta.

Eviran toimintajärjestelmä täyttää akkreditoinnin ehtona olevat SFS-EN ISO/IEC 17025 standardin vaatimukset. Uudessa akkreditointipäätöksessä, jonka tunnus on T014, yhdistettiin aiemmat akkreditointipäätökset T014 (elintarvikkeet, eläinperäiset näytteet ja eläintaudit), T026 (viljantarkastus) ja T086 (rehut ja lannoitevalmisteet).

Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimielimen pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditoinnin hakeminen on vapaaehtoista.

Suomessa kansallisena akkreditointielimenä toimii Mittatekniikan keskuksen (MIKES) akkreditointiyksikkö eli FINAS-akkreditointipalvelu.

Lisätietoja:
Laboratorion laatupäällikkö Tuula Pirhonen, Evira, puh. 020 77 24478,
Kemisti Leena Saari, Evira, puh. 020 77 24426

Aihealueet: