Eviran ja Tiken ennakkotietoja viljasadon 2009 laadusta: viljasadossa matala valkuaispitoisuus

24.11.2009

<p> <strong>Kevätvehnästä korjattiin tänä syksynä ennätyssuuri sato. Sadon laatua heikensi kuitenkin alhainen valkuaispitoisuus - alin kymmeneen vuoteen. Mallasohrasadosta 82 prosenttia ylitti mallaskelpoisuuden valkuaispitoisuuden ja jyväkoon vaatimusrajat. Poikkeuksellisen alhainen valkuaispitoisuus alensi myös mallaslaatuisen sadon määrää. Rehuviljasato oli suurelta osin hyvälaatuista.</strong> </p>

Vehnästä neljännes leipäviljakelpoista
Syksyn yli 880 miljoonan kilon ennätyssuuresta vehnäsadosta 242 miljoonaa kiloa täytti leipävehnän laatuvaatimukset. Sadosta kevätvehnää oli 229 miljoonaa kiloa ja syysvehnää 13 miljoonaa kiloa. Vehnäsadon keskimääräinen sakoluku ja hehtolitrapaino olivat korkeat. Kevätvehnän valkuaispitoisuudet olivat alimmalla tasolla kymmeneen vuoteen.

Alueelliset erot olivat suuria. Kevätvehnäsadosta leipäviljaksi kelpasi Kaakkois-Suomessa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa 25 prosenttia tai vähemmän, kun Hämeessä osuus oli 44 prosenttia ja Etelä-Pohjanmaalla 86 prosenttia. Alueelliset erot selittyvät osaksi lajikevalinnalla: Etelä-Suomessa valtalajikkeina olivat Kruunu ja Zebra, joiden valkuaistaso on keskimääräinen. Etelä-Pohjanmaalla valtalajikkeena oli Kruunun lisäksi Anniina, jonka valkuaispitoisuus on tyypillisesti korkea. Myllykelpoisen vehnän valkuaispitoisuuden alarajana käytetään perinteisesti 12,5 prosenttia, jonka ylitti syksyn kevätvehnäsadosta vain neljäsosa. Jos valkuaisvaatimuksia lasketaan 11,5 prosenttiin, täyttää 66 prosenttia kevätvehnästä myllykelpoisuusvaatimukset.

Kotimainen ruissato pieneni viime vuoden 60 miljoonasta kilosta 42 miljoonaan kiloon. Ruissadosta puolet täytti leipäviljan laatuvaatimukset, kun viime vuoden sadosta vain noin neljännes saavutti leipäviljan laatuvaatimukset. Tämän vuoden ruissadossa oli suuria laatueroja. Vaikka sakoluku oli keskimäärin 150, jäi lähes puolella viljanäytteistä sakoluku alle 120.

Mallasohrasta 82 prosenttia mallaskelpoista
Mallasohrasta ennätykselliset 566 miljoonaa kiloa eli 91 prosenttia täytti laatuvaatimukset, kun huomioidaan lajitteluaste ja valkuaispitoisuuden yläraja 11,5 prosenttia. Mallasohran valkuaispitoisuuden alarajana on 9 prosenttia, jonka alitti sadosta lähes viidennes. Mallasohrasadosta 82 prosenttia täytti kyseiset laatuvaatimukset.

Rehuviljasadossa korkea hehtolitrapaino mutta alhainen valkuainen
Peräti 84 prosenttia 1,5 miljardin kilon rehuohrasadosta oli hehtolitrapainoltaan yli 64 kiloa. Valkuaispitoisuudet olivat viime vuoden tapaan matalia.

Kaurasadosta 94 prosenttia ylitti rehuteollisuudessa yleisesti käytössä olevan 52 kilon hehtolitrapainon vähimmäisvaatimuksen. Suurimokauralta yleisesti vaaditun vähintään 58 kilon hehtolitrapainon ylitti 27 prosenttia sadosta, mikä on viime vuotta vähemmän. Rehukauran laatu oli tasaisen hyvää koko maassa.

Tietojen taustaa:
Tiedot viljasadon laadusta vuonna 2009 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja. Lopullisiin tietoihin perustuva viljasadon laatutaulukko julkaistaan 28.1.2010. Taulukko yhdistää Tiken satotilaston ja Eviran viljalaboratorion viljasadon laatuseurannan tiedot. Tiken satokyselyssä oli mukana noin 5 800 maatilaa. Eviran viljan laatuseurannan 1 700 maatilaa kuuluvat Tiken satokyselyn maatilajoukkoon. Viljan laatutiedot on saatu ennakkotietoon 410 maatilalta.

Evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Vilja > Viljasadon laatu > Viljasadon laatu 2009 > Viljasadon laatu vuonna 2009 - ennakkotieto 24.11.2009 (pdf)

Lisätietoja:
Viljakasvien satotiedot
Tutkija Anneli Partala, puh. 020 77 21376 (26.11. alkaen)
Tutkija Mirva Kokkinen, puh. 020 77 21371
Tilastopäällikkö Esa Katajamäki, puh. 020 77 21237
Tike, tilastopalvelut
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi at-merkki-kapea.gifmmmtike.fi

Viljan laatutiedot
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, puh. 020 77 25090
Erikoistutkija Elina Sieviläinen, puh. 020 77 25092
Tutkija Anne Mäittälä, puh. 020 77 25095
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, viljantarkastusyksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Aihealueet: