Eviran ja Tiken ennakkotietoja viljasadon 2010 laadusta:

23.11.2010

<p>Kuiva kesä tuotti pienen viljasadon, mutta nosti samalla kaikkien viljalajien valkuaispitoisuuden korkeaksi. Myllykelpoisen vehnän määrä nousi kuuden vuoden seurantajakson korkeimmaksi eli noin 480 miljoonaan kiloon. Vehnän sakoluku oli korkein sitten vuoden 1997. Maltaaksi kelpaava ohrasato, noin 60 miljoonaa kiloa, jäi tänä vuonna pieneksi korkean valkuaispitoisuuden ja heikon sadon johdosta. Rehuviljojen laatua heikensi alhainen hehtolitrapaino ja kauran pieni jyväkoko. Rukiin lähes 70 miljoonan kilon sadosta yli 90 prosenttia oli leipäviljakelpoista.</p>

Vehnästä reilusti yli puolet leipäviljakelpoista
Syksyn 720 miljoonan kilon vehnäsadosta noin 480 miljoonaa kiloa täytti leipävehnän laatuvaatimukset. Sadosta kevätvehnää oli 635 miljoonaa kiloa ja syysvehnää 88 miljoonaa kiloa. Syysvehnäsadon keskimääräinen sakoluku oli EU-ajan korkein ja kevätvehnälläkin korkein vuoden 1997 jälkeen. Myös kevätvehnän valkuaispitoisuus oli korkea ja hehtolitrapaino keskimäärin hyvä.

Alueelliset erot olivat suuria. Kevätvehnäsadosta leipäviljaksi kelpasi Uudellamaalla ja Hämeessä yli 85 prosenttia, Etelä-Pohjanmaalla lähes 70 prosenttia, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla vajaat 65 prosenttia ja Satakunnassa vain noin puolet. Kelpoisuutta vähensi erityisesti alhainen valkuaispitoisuus huolimatta alueiden pääosin korkeasta keskimääräisestä valkuaispitoisuudesta. Alueiden sisäiset laatuvaihtelut olivat siten suuria. Lajikevalinta ei selittänyt vaihtelua. Oletettavasti epätasaisesti jakaantuneet sateet olivat suurin selittävä tekijä.

Rukiin noin 70 miljoonan kilon sadosta yli 90 prosenttia oli leipäviljakelpoista, kun viime vuoden sadosta vain noin puolet täytti leipäviljan laatuvaatimukset. Eteläisimmän Suomen ja Satakunnan ruissato oli kokonaisuudessaan leipäviljakelpoista ja Etelä-Pohjanmaallakin yli 80 prosenttisesti.

Vain neljännes mallasohrasta mallaslaatuista
Mallasohrasadosta vain neljännes eli noin 60 miljoonaa kiloa täytti mallasteollisuuden laatuvaatimukset, kun huomioidaan lajitteluaste ja valkuaispitoisuuden yläraja 11,5 prosenttia. Alueellisesti suurimmat erot olivat Uudenmaan ja Varsinais-Suomen välillä: Uudellamaalla kriteerit täytti 35 prosenttia sadosta, Varsinais-Suomessa vain 19 prosenttia.

Rehuviljan hehtolitrapaino matala, kaura pienijyväistä
Ohrasadosta puolet oli hehtolitrapainoltaan yli 64 kiloa, kun vuotta aiemmin osuus oli yli 80 prosenttia. Valkuaispitoisuus sen sijaan oli edellisiä vuosia korkeampi ja vastaavasti tärkkelyspitoisuus alempi.

Kauran keskimääräinen hehtolitrapaino oli matalin yli kahteenkymmeneen vuoteen. Kaurasadosta reilut 71 prosenttia ylitti rehuteollisuudessa yleisesti käytössä olevan 52 kilon hehtolitrapainon vähimmäisvaatimuksen, mutta suurimokauralta yleisesti vaaditun vähintään 58 kilon hehtolitrapainon ylitti vain 3 prosenttia sadosta. Viime vuonna suurimokauran laatuvaatimukset täytti 27 prosenttia sadosta. Alueelliset erot olivat suuria. Lisäksi kauran jyväkoko oli EU-ajan pienin. Valkuaispitoisuus oli kauralla korkea.

Tietojen taustaa
Tiedot viljasadon laadusta vuonna 2010 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja. Lopullisiin tietoihin perustuva viljasadon laatutaulukko julkaistaan 24.2.2011. Taulukko yhdistää Tiken satotilaston viljasatomäärät ja Eviran viljalaboratorion laatuseurannan tiedot vuoden 2010 viljasadosta. Tiken satotutkimukseen vastasi noin 5 500 maatilaa, joista noin 400 tilan viljanäytteet oli analysoitu Eviran viljan laatuseurannassa.

Viljasadon määrä ja laatu 2010, ennakkotietoa 23.11.2010 (pdf, 200 kt)

Eviran tilastot viljasadon laadusta
Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Viljan laatu > Tilastot viljasadon laadusta

Lisätietoja:
Viljakasvien satotiedot
Tutkija Anneli Partala, puh. 020 77 21376
Tutkija Mirva Kokkinen, puh. 020 77 21371
Tilastopäällikkö Esa Katajamäki, puh. 020 77 21237
Tike, tilastopalvelut
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike.fi

Viljan laatutiedot
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, puh. 020 77 25090
Tutkija Sanna Lindell, puh. 020 77 25092
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kasvianalytiikkayksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: