Eviran kalatautitutkimus perustana kalojen hyvinvoinnin seurannalle

24.3.2014

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kalatutkimus keskittyy laboratorionäytteiden analysointiin ja kalatautien tutkimukseen. Evira huolehtii myös kalojen hyvinvointiin liittyvästä valvonnasta ja hygieniaohjeistuksesta alan toimijoille. Eviran järjestää vuosittain yhdessä Suomen kalakasvattajaliiton kanssa Kalaterveyspäivän. Tapahtuma on Helsingissä 25.3.2014.</p>

Kalaterveyspäivänä on perinteisesti esillä kalatautikatsaus, mikä kokoaa ajankohtaiset asiat kalatautitilanteesta Suomessa. Muita aiheita ovat kalojen yliruokinnan vaikutukset kalan elimistöön, sukkulamatotutkimuksen tulokset ja katsaus kalatautitapauksiin.

Kalatautikatsaus ja lääkintäasioita

Eviran tautiseuranta ja neuvonta ovat vaikeutuneet, koska tautitapausten yhteydessä kalanäytteitä ei toimiteta tutkimuksiin.  Erikoistutkija Pia Vennerström tuo esille kalatautitutkimuksen huolestuttavan tilanteen. Kalatautitilanteesta ei saada luotettavaa kuvaa, esimerkiksi resistenssitilanteesta.

Katsaus antibioottien käyttöön selventää lääkityksen osuutta pohjoismaisissa kalankasvattamoissa. Suomessa antibioottien käyttö on melko alhaisella tasolla verrattuna muihin pääsääntöisesti kirjolohta tuottaviin maihin. Ruotsissa käyttö on toistaiseksi ollut Suomeakin vähäisempää ja myös Norjassa antibioottien käyttö on ollut hallittua. Alhaiset käyttömäärät selittyvät pitkäjänteisillä taudinvastustustoimilla sekä tehokkailla rokotusohjelmilla.

Esillä ovat myös kalojen makean ja suolaisen veden bakteeri-, virus- ja loistaudit.

Kalojen yliruokinnan vaikutuksia kalan elimistöön

Yliruokintaa voi syntyä joko ravinnon kokonaismäärän tai yksittäisen ravintoaineryhmän suhteen. Yleisesti sanoen paras ravinto kalalle on rehu, jonka sisältö vastaa suurin piirtein lajin luonnosta pyydettyjen yksilöiden ravintoainekoostumusta. Tutkija Satu Viljamaa-Dirks käsittelee esityksessään kalojen yliruokinnan ongelmia. Kalojen ruokinta vaikuttaa kalojen tautivastustuskykyyn joko suoraan tarvittavien ravinteiden puuttumisena tai ravinteiden epätasapainona, mutta myös epäsuorasti stressitason nousuna.

Turskamatoprojektin tulokset

Turskamatoprojektissa tutkittiin merikalasta ihmisiin tarttuvia sukkulamatojen määrää Suomen rannikon kalastusvesillä. Erikoistutkija, ELT Perttu Koski julkistaa turskamatoprojektin tulokset. 

Lue Eviran tiedote Merikalasta ihmisiin tarttuvia sukkulamatoja vähän Suomen rannikon kalastusvesillä

Kalatautitapauksia vuonna 2013

Ajankohtaisista tautitapauksista on esillä kesän 2013 julkistettu Ruotsin Sarcocystis-loislöydös  viljellyllä kirjolohella, jolloin maailmanlaajuisesti kyseistä loistyyppiä todettiin ensimmäisen kerran kalasta. Tutkija Anna Maria Eriksson-Kallio esittelee myös lokakuussa 2013 ollutta voimakasta PKD-loistartuntaa (Proliferative Kidney Disease) viljellyillä nieriöillä. Samoin sitkeäksi ja vaikeasti hävitettäväksi virukseksi osoittautunut IPN-haimakuoliotauti (infectious pancreatic necrosis ) on esillä vuoden 2013 tautitapauksissa.

Harvat kalataudit ovat ihmiselle vaarallisia. Tutustu kalojen tauteihin 

Muista noudattaa hyvää keittiöhygieniaa

Hyvä keittiöhygienia on perusta turvalliselle ruoanvalmistukselle. Raa’at tai puutteellisesti kypsennetyt, mateesta, hauesta, ahvenesta tai kiiskestä valmistetut kala-ateriat saattavat altistaa lapamatotartunnalle. Keittämällä tai paistamalla valmistettavat kala-ateriat ovat täysin vaarattomia.

Lue, miten noudatat hyvää hygieniaa kalanvalmistuksessa

Lisätietoa Kalakasvattajaliiton Kalaterveyspäivästä

Lisätietoa kalataudeista:
erikoistutkija, ELT Perttu Koski, p. 040 569 4541

Aihealueet: