Eviran ohje kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonnasta on lausunnolla

28.5.2010

<p>Viime aikoina on julkisuudessa kerrottu, että Evira aikoo kieltää esimerkiksi rantakalliolla peratun kalan toimittamisen kalastajilta kalakukkoja valmistaville leipomoille. Vaatimus koskien kalan perkausta on peräisin EU-lainsäädännöstä. Sen perusteella Evira on valmistellut luonnoksen ohjeeksi kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonnasta. Eviran ohjeiden on oltava lainsäädännön mukaisia.</p>

Ohjeluonnoksen mukaan kala-alan laitos, kuten kalakukkoja valmistava leipomo, voi ottaa vastaan perattua kalaa ainoastaan kala-alan laitoksista tai suoraan aluksilta. Perkaamatonta kalaa voidaan ottaa vastaan myös suoraan kalastajilta. Vaatimus perustuu suoraan EU-lainsäädäntöön ja on ollut voimassa vuodesta 2006 lähtien.

Suomi teki aloitteen EU:n lainsäädännön muuttamiseksi niin, että kalastaja voisi alkutuottajana toimittaa perattua kalaa laitoksiin ilman hyväksyttyä laitosta. Ehdotus ei kuitenkaan saanut riittävästi kannatusta muilta jäsenvaltioilta, eikä lainsäädäntömuutosta tehty. Näin ollen kalakukkoja valmistava leipomo ei voi ottaa vastaan esimerkiksi rantakalliolla, laiturilla tai jäällä perattua kalaa.

Maa- ja metsätalousministeriö on muuttanut kansallista lainsäädäntöä niin, että kalakukkojen valmistusta voitiin jatkaa leipomoissa. Annetut helpotukset koskevat mm. valmistuspaikan rakenteellisia vaatimuksia ja kalakukon jäähdytys- ja kuljetuslämpötilavaatimuksia. Nämä lievemmät vaatimukset on otettu huomioon Eviran ohjeluonnoksessa.

Ohjeluonnos on lausuntokierroksella 4.6.2010 asti. Luonnos löytyy Eviran internetsivuilta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/elintarvikehuoneistot/ohjeet_ja_lausunnot/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Carmela Hellsten, p. 050 433 6643
yksikönjohtaja Auli Vaarala, p. 050 386 8420

 

Aihealueet: