Eviran pistokokeissa ei löytynyt lisää hevosenlihaa

15.4.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimeksiannosta tehdyissä tutkimuksissa ei löytynyt enää lisää elintarvikkeita, jotka olisivat sisältäneet hevosenlihan DNA:ta vastoin pakkausmerkintöjä. Evira toimitti helmi-maaliskuussa 2013 yhteensä 50 näytettä tutkittaviksi mahdollisen hevosenlihan toteamista varten Euroopan komission suositusten mukaisesti.</p>

Kuntien valvontaviranomaiset ottivat näytteet pistokokein Eviran ohjeistuksen mukaisesti eri puolilta Suomea, pääosin Etelä-Suomesta. Myös jälkimmäisten 30 näytteen tutkimustulokset ovat valmistuneet. Yhdessäkään ei todettu hevosenlihan DNA:ta. Aiemmin maaliskuussa valmistuneista 20 näytteen tutkimustuloksesta yhdessä tuotteessa todettiin hevosenlihan DNA:ta vähäinen määrä, 1-5 prosenttia, vaikka sitä ei ollut merkitty pakkausmerkintöihin.

Euroopan komissio linjasi aiemmin, ettei viranomaisten käytössä olevaan komission nopeaan hälytysjärjestelmään (RASFF) tule tehdä ilmoituksia tuotteista, joissa hevosenlihan DNA:ta on todettu alle yksi prosentti. Koska DNA-testit ovat hyvin herkkiä, niillä pystytään toteamaan elintarvikkeista erittäin pieniä hevosenlihan DNA-pitoisuuksia, jotka voivat olla peräisin pelkästään tuotteiden peräkkäisistä valmistusprosesseista. Evira on katsonut Euroopan komission suosituksen mukaisesti, etteivät alle yhden prosentin DNA-pitoisuudet edellytä tuotteiden takaisinvetoa.

Niin hevosenlihaa sisältävissä kuin kaikissa muissakin elintarvikkeissa tulee olla lainsäädännön mukaiset pakkausmerkinnät, jotka kertovat muun muassa elintarvikkeen koostumuksesta ja valmistuspaikasta. Ainesosaluettelosta tulee ilmetä muun muassa eläinlaji, jos elintarvikkeessa on käytetty valmistusaineena lihaa.

Elintarvikkeiden tuoteturvallisuus perustuu ensisijaisesti tuottajan vastuuseen. Elintarvikkeen valmistajalla on vastuu siitä, että elintarvike täyttää lainsäädännön vaatimukset ja että pakkausmerkinnöissä annetut tiedot ovat oikeat.

Euroopan komission suosituksen (2013/99/EU) mukaan jäsenmaiden tuli myös tutkia hevosenlihasta fenyylibutatsonin jäämiä. Suomalaisista teurastetuista hevosista otettiin neljä näytettä ja eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä otettiin kolme näytettä Kanadasta tuoduista hevosenlihoista. Tutkimuksissa ei todettu fenyylibutatsonin jäämiä yhdestäkään näytteestä. Fenyylibutatsoni on tulehduskipulääke, jota ei ole käytössä Suomessa.

Lisätietoja:
yksikönjohtaja Arja Kaiponen, tuoteturvallisuusyksikkö, p. 050 386 8432
erikoistutkija Minna Anthoni, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, p. 040 137 8954
(DNA-tutkimukset)
ylitarkastaja Kaija-Leena Saraste, elintarvikehygieniayksikkö, p. 050 3868 424
(fenyylibutatsoni-tutkimukset)

Eviran tiedote 22.3.2013: Hevosenlihaa sisältävä kebablastu vedetään pois myynnistä

Aihealueet: