Eviran rapuruttotutkimukselle kansainvälistä tunnustusta

24.6.2009

<p>Kansainvälinen eläintautitoimisto OIE on nimennyt Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Kuopion toimipaikan rapuruton&nbsp;(Aphanomyces astaci -infektio) vertailulaboratorioksi. Vastaavaksi rapuruttoasiantuntijaksi nimettiin eläinlääkäri Satu Viljamaa-Dirks. OIE-vertailulaboratoriot huolehtivat alansa tautidiagnostiikan kehittämisestä ja avustavat maailmanlaajuisesti eläintautilaboratorioita vastuutautinsa tunnistamisessa. Rapurutolle on nyt kaksi nimettyä laboratoriota, joista toinen sijaitsee Englannissa.</p>

Suomalainen laboratorio on nyt ensimmäistä kertaa valittu OIE-järjestön vertailulaboratorioksi. Kaikille kansainvälisesti vastustettaville eläintaudeille on nimetty yksi tai useampi vertailulaboratorio, joissa kyseisen taudin tutkimus ja diagnostiikka on tunnustetusti korkealla tasolla. Suomessa on luontaisesti hyvät edellytykset rapuruton tutkimukseen, ja Evira kansallisena eläintautidiagnostiikasta vastaavana organisaationa voi myös taata jatkuvuutta kansainvälisen tehtävän täyttämisessä.

Evira suosittelee rapujen tutkimista ennen istutuksia

Tänä kesänä Evira aloittaa tutkimukset istutuksiin tarkoitettujen rapuerien tarkastamiseksi rapuruton varalta. Eviran aiemmissa tutkimuksissa on ilmennyt, että rapuruttoa voi esiintyä myös jokiravuissa ilman, että se aiheuttaisi välitöntä kuolleisuutta. Siksi Evira suosittelee rapujen tutkimista rapuruton varalta ennen istutuksia. Uusitussa eläintautilainsäädännössä edellytetään, että ravunviljelylaitosten läheisyyteen tehdyt istutukset eivät lisää rapuruttotartuntariskiä laitoksilla. Siksi myös täpläravut on tarkastettava rapuruton varalta, mikäli niitä istutetaan vesistöön, jossa on rapurutosta vapaita, täplärapuja kasvattavia laitoksia.

Tutkimus perustuu rapuerän tarkastamiseen mikroskooppisesti, ja havaittujen, mahdollisesti rapuruttotartuntaan viittaavien muutosten tutkimiseen molekyylibiologisella menetelmällä. Tutkimukset ovat maksullisia. Täyttä varmuutta rutottomuudesta ei voida minkään laboratoriotutkimuksen perusteella antaa. Toistuvat tutkimukset lisäävät todennäköisyyttä löytää piilevä tauti, samoin mahdollisuus tarkkailla rapuja ja valita näytteeksi huonokuntoisimpia yksilöitä. Viljeltyjä rapuja tulisi siksi suosia istukkaina.

Tänä kesänä on Eviraan raportoitu vasta yksi rapukuolema. Ongelma esiintyi toukokuun lopussa Pohjois-Savossa, lähellä viime vuonna todettua rapuruttotapausta. Aiheuttajaksi varmistui tässäkin tapauksessa rapurutto.

Lisätietoja:
Satu Viljamaa-Dirks, p. 020 77 24962

 

Aihealueet: