Eviran Tiedepäivä 25.9.2012

20.9.2012

<p>Tervetuloa kuuntelemaan mielenkiintoisia esityksiä eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä elintarviketurvallisuudesta. Tiedepäivänä voi tutustua myös laajaan posterinäyttelyyn Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran koko tieteellisen tutkimuksen saralta.</p>

Tiedepäivä on kaikille avoin tilaisuus ja ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Tiedepäivä järjestetään klo 12.00-14.45, Evira-talossa, Mustialankatu 3, Viikki, Helsinki.


Ohjelma
Tervetulotoivotus, tutkimusjohtaja Liisa Sihvonen

Eläinten terveys ja hyvinvointi
(klo 12-13.15)
Puheenjohtaja Tuija Gadd, eläintautivirologian tutkimusyksikkö, Helsinki

Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä EFSAn tiedepaneli AHAW ja sen työ
Liisa Sihvonen, tutkimusjohtaja
Suomessa esiintyvät kalojen VHS- viruskannat
Tuija Gadd, eläintautivirologian tutkimusyksikkö
Actinobacillus pleuropneumoniae tartunta sioilla
Mirja Raunio-Saarnisto, eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö
Lypsykarjapihattojen tarttuvat sorkkasairaudet uusi tutkimushanke
Eija Seuna, eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö
Tautisuojaustaso Suomen nauta-, sika- ja lammastiloilla
Leena Sahlström, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö

TAUKO 13.15-13.30

Elintarviketurvallisuus (klo 13.30-14.45)
Puheenjohtaja Annikki Welling, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, Helsinki

Elintarviketurvallisuuteen liittyvä EFSA:n tiedepanelityö
Riitta Maijala, eläinten terveys ja hyvinvointi-yksikkö
Sikojen toistuvien lääkehoitojen vaikutus antibioottiresistenssiin
Suvi Nykäsenoja, elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö
Mykotoksiinitutkimus
Martina Jonsson, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö
Total Diet Study
Tiina Putkonen, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö
Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa
Kimmo Suominen, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö

Lue lisää Eviran tieteellsiestä tutkimuksesta
 Evira > Esittely > Toiminta > Tieteellinen tutkimus

Tapahtuma Facebookissa
https://www.facebook.com/events/489919701033163/

Lisätietoja tiedepäivästä:
tutkimusjohtaja Liisa Sihvonen
p. 050 553 9226, liisa.sihvonen at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Aihealueet: