Eviran tutkimusjohtaja Liisa Sihvonen on kutsusta nimitetty Helsingin yliopiston eläintautivirologian osa-aikaiseksi professoriksi 1.4.2009 alkaen

30.3.2009

<div>ELT Liisa Sihvosen virka on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteisprofessuuri. Huhtikuun alusta lähtien ELT Liisa Sihvonen toimii sekä tutkimusjohtajana Evirassa (70 % työajasta) että eläintautivirologian professorina Helsingin yliopistossa (30 % työajasta). </div>

Liisa Sihvonen on toiminut vuodesta 1995 Eviran (aikaisemmin EELAn) eläintautivirologian tutkimusyksikön johtajana ja vuodesta 2008 alkaen Eviran tutkimusjohtajana. Liisa Sihvonen on Evirassa aiemmin vastannut eläinten virus- ja prionitautien diagnostiikasta ja epidemiologiasta sekä eläinrokoteasiantuntemuksesta. Hän on ohjannut virologista tutkimusta sekä Evirassa virologian tutkimusyksikössä että yhteistyössä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Kansainvälistä kokemusta Liisa Sihvosella on tieteellisen tutkimuksen ja eläinten virus- ja prionitautien sekä rokotteiden alueella. Hän on ollut pidempään ulkomailla Yhdysvalloissa, Islannissa ja Englannissa erikoistumassa ja tekemässä tutkimusyhteistyötä. Hän on ollut jäsen kahdessa EU:n tieteellisessä komiteassa sekä useissa tieteellisissä työryhmissä.

Katso myös Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätietoja:
tutkimusjohtaja Liisa Sihvonen, p. 050 553 9226, liisa.sihvonen@evira.fi


Aihealueet: