Eviran vertailulaboratoriotoimintaa kehitetään

30.3.2011

<p>Vertailulaboratoriotoiminta kuuluu Eviran päätehtäviin. Toiminnan tavoitteena on, että laboratorioiden tutkimustulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Evira toimii kansallisena vertailulaboratoriona kaikilla tutkimusalueillaan: elintarvikkeiden ja rehujen mikrobiologisen ja kemiallisen turvallisuuden analytiikka, eläintautien diagnostiikka sekä kasvianalytiikka.</p>

Evira parantaa vertailulaboratoriotoimintaansa
Suunnitelmallinen kehitystyö käynnistyi vuonna 2010. Kehitystyön keskeisenä lähtökohtana on asiakaskunnan eli Eviran hyväksymien laboratorioiden tarpeiden huomioiminen.

Vuonna 2010 Evira ryhtyi toimittamaan sähköistä vertailulaboratoriotoiminnan uutiskirjettä. Uutiskirje pyritään toimittamaan neljä kertaa vuodessa. Kirje lähetetään Eviran hyväksymille laboratorioille
Evira > Esittely > Toiminta > Laboratoriotoiminta > Eviran hyväksymät laboratoriot
ja se on luettavissa
Evira > Esittely > Toiminta > Laboratoriotoiminta > Vertailulaboratoriotoiminta > Ajankohtaista

Suositeltavien menetelmien luetteloa laajennetaan sisältämään myös muita kuin lainsäädännön määräämiä menetelmiä elintarvike-, rehu- ja lannoitetutkimuksille.
Evira > Esittely > Toiminta > Laboratoriotoiminta > Vertailulaboratoriotoiminta > Ohjeita laboratorioille > Suositeltavat menetelmät

Laboratorioiden asiointi Eviran kanssa helpottuu
Asiakaskunnan palvelua parannetaan yhdenmukaistamalla eri tutkimusalueilla toimivien (elintarvikkeet, kasvinterveys, lannoitevalmiste ja rehu) laboratorioiden hyväksymismenettelyjä.

Syksyllä järjestetään perinteiset laboratoriopäivät, joiden yhteydessä toteutetaan asiakaskysely palvelujen parantamiseksi.

Evira toivoo, että laboratoriot esittäisivät toiveitaan toiminnan parantamiseksi suoraan Eviran yhteyshenkilöille
Evira > Esittely > Toiminta > Laboratoriotoiminta > Vertailulaboratoriotoiminta > Yhteystiedot
tai sähköpostiosoitteeseen laboratoriot@evira.fi.

Pitemmän ajan tavoitteena on perustaa vuorovaikutteinen foorumi (ekstranet), jossa Eviran vertailulaboratorioasiakkaat saavat ja voivat välittää toimintaa kehittävää tietoa. Laboratorioiden tarvitsemaa tietoa sekä koko vertailulaboratoriotoiminnan esittely löytyy
Evira > Esittely > Toiminta > Laboratoriotoiminta > Vertailulaboratoriotoiminta

Lisätietoja:
professori, osastonjohtaja Tuula Honkanen-Buzalski, tutkimus- ja analytiikkaosasto,
p. 050 382 7996, tuula.honkanen-buzalski@evira.fi
professori, yksikönjohtaja Sinikka Pelkonen, eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö, Kuopio
p. 0400 287 061, sinikka.pelkonen@evira.fi

Aihealueet: