Eviran visuaalisen ilmeen suunnittelukilpailu ratkesi

7.4.2006

<div>Toukokuun alussa toimintansa aloittavan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran visuaalisen ilmeen suunnittelukilpailu on ratkennut.</div>

Kilpailun voitti Marja-Riitta Kolari, jonka raikas ehdotus arvioitiin parhaaksi uudelle virastolle. Ehdotuksia tuli yli 80.

Maa- ja metsätalousministeriön talvella julkistama avoin suunnittelukilpailu sai hyvän suosion. Ehdotuksia tuli 86 kappaletta 58:ltä tarjoajalta. Visuaalisen ilmeen suunnittelukilpailuun osallistuvien ehdotusten odotettiin sisältävän esityksen viraston visuaalisesta ilmeestä mukaan lukien liikemerkki ja graafinen ohjeisto. Visuaalisen ilmeen tuli viestiä, että Evira on moderni, aktiivinen, kansainvälinen ja tehokas viranomainen ja tutkimuslaitos. Sen tuli myös ilmentää viraston toimialaa sekä asiantuntemusta, luotettavuutta ja dynaamisuutta.

Kilpailun tuomaristo kävi läpi kaikki ehdotukset ja arvioi niitä suhteessa edellä mainittuihin arviointiperusteisiin. Tuomariston kanta oli, että Marja-Riitta Kolarin ehdotus vastasi parhaiten visuaaliselta ilmeeltä vaadittuja ominaisuuksia.

Kolarin ehdotus arvioitiin omaleimaisimmaksi. Ehdotuksen visuaalisuus ja käytettävyys sekä painetussa että sähköisessä viestinnässä olivat hyvät ja ehdotus oli hyväksyttävissä lähes sellaisenaan ilman merkittäviä jatkokehitystarpeita. Kuopion Muotoiluakatemiasta juuri graafiseksi suunnittelijaksi valmistuneen Kolarin suunnittelemassa logossa lähtökohtaisena ajatuksena on tutkimuksen ja valvonnan esittäminen pelkistetyllä suurennuslasilla, jonka linssistä lähtee kaksi varjoa. Kolme kaarta symbolisoi sopivasti myös kolmea fuusioituvaa virastoa. Kolari sai voitostaan kilpailun palkinnoksi luvatut 10 000 euroa.

Evira aloittaa toimintansa toukokuun alussa 2006 ja siihen yhdistetään Elintarvikevirasto (EVI), Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA ja Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) elintarvike- ja terveysosaston toimeenpanotehtävät. Viraston tehtävinä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia, huolehtia kasvin- ja eläintuotannon edellytyksistä sekä kasvinterveydestä.

Lisätietoja
Jorma Hirn, maa- ja metsätalousministeriö, puhelin (09) 16001, sähköposti etunimi.sukunimi@mmm.fi
Ben Rydman, Kasvintuotannon tarkastuskeskus, puhelin 02077 2003 sähköposti etunimi.sukunimi@kttk.fi
 

Aihealueet: