Evirassa kehitetään uusia menetelmiä eläinten ja ihmisten terveyden edistämiseksi: Viljojen ja rehujen homemyrkkyjen määrittäminen tehostuu uusien tekniikoiden avulla

5.2.2008

<div>Homemyrkyt eli mykotoksiinit ovat homesienten muodostamia myrkyllisi&auml; aineenvaihduntatuotteita. Ne saattavat muodostaa terveysriskin sek&auml; ihmisille ett&auml; el&auml;imille. Esimerkkin&auml; uudesta, el&auml;inten ja ihmisten terveytt&auml; edist&auml;v&auml;st&auml; tekniikasta on Eviran Kemian ja toksikologian tutkimusyksik&ouml;ss&auml; kehitetty kemiallinen m&auml;&auml;ritysmenetelm&auml;. Sen avulla vilja- ja rehun&auml;ytteiden homemyrkkysaastunnasta saadaan entist&auml; t&auml;ydellisempi kuva nopeasti ja edullisesti. Erityisen k&auml;ytt&ouml;kelpoinen menetelm&auml; on esimerkiksi kotiel&auml;inten sairastapauksissa, kun syyksi ep&auml;ill&auml;&auml;n saastunutta rehua, jota on viel&auml; tallella analysoitavaksi.</div>

Homemyrkkyjä tunnetaan noin 300. Niitä esiintyy yleisesti mm. viljoissa ja pähkinöissä, ja rehun välityksellä ne saattavat kulkeutua myös eläinperäisiin elintarvikkeisiin. Mykotoksiinit ovat myrkyllisiltä ominaisuuksiltaan varsin erilaisia. Niistä osa on voimakkaita munuais- ja maksamyrkkyjä, ja osa voi aiheuttaa ihmisten ja eläinten sairastumista lisäämällä kasvaimia ja epämuodostumia sekä alentamalla vastustuskykyä. Lisäksi home- ja mykotoksiinisaastunta voi alentaa viljasadon laatua ja aiheuttaa näin merkittäviä taloudellisia tappioita.

Homemyrkkyjen kemiallinen analytiikka on haastavaa, koska ne esiintyvät monimutkaisissa näytteissä tavallisesti pieninä pitoisuuksina. Lisäksi sama näyte voi sisältää useita eri yhdisteitä. Näistä syistä mykotoksiinien kemiallisen analytiikan kehittäminen mm. uusia tekniikoita hyväksikäyttäen on tärkeää.

Modernien menetelmien avulla näytteen mykotoksiinisaastunnasta saadaan entistä täydellisempi kuva nopeasti ja edullisesti. Tämä on tärkeää siksikin, että näytteen sisältämillä yhdisteillä voi olla toisiaan voimistavia toksisia yhteisvaikutuksia.

Eviran Kemian ja toksikologian tutkimusyksikössä kehitetyssä uudessa ns. multimenetelmässä käytetään nestekromatografi-massaspektrometrista tekniikkaa (LC/MS) usean mykotoksiinin määrittämiseksi samanaikaisesti viljasta ja rehuista. LC/MS-tekniikan etuna on, että näytteenkäsittelyä voidaan tavallisesti vähentää, mikä nopeuttaa analyysin tekemistä. Lisäksi sen avulla saadaan tietoa tutkittavan yhdisteen rakenteesta ja molekyylipainosta, mikä taas helpottaa tunnistuksen varmistamista. LC/MS -tekniikka mahdollistaa useiden, myös ominaisuuksiltaan erilaisten, yhdisteiden samanaikaisen määrittämisen. Evirassa kehitetyllä  LC-MS/MS -multimenetelmällä voidaankin osittain korvata työläät yhdiste- tai yhdisteryhmäkohtaiset menetelmät, jolloin analyysi tehostuu merkittävästi.

Eri yhdisteiden ja yhdisteseosten toksisuutta ja vaikutusmekanismeja tutkittaessa voidaan hyödyntää myös erilaisia laboratorio-olosuhteissa (in vitro) tehtäviä solukokeita, jotka ovat  nopeita ja yksinkertaisia toteuttaa. Solukokeiden avulla näytteen toksisuudesta saadaan kemiallista ja mykologista dataa täydentävää tietoa.

Edellä kuvattua LC-MS/MS -menetelmää käytetään Evirassa Kemian ja toksikologian tutkimusyksikössä sekä eläinten terveyteen liittyvissä palveluanalyyseissä että erilaisissa tutkimushankkeissa.

Evirassa ja sitä edeltäneissä organisaatioissa, kuten Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELAssa sekä Valtion eläinlääketieteellisessä laitoksessa, on pitkäjänteisesti tutkittu erilaisia mykotoksiineihin liittyviä kysymyksiä, kuten esiintymistä, muodostumista ja myrkyllisyyttä, sekä kehitetty näitä tukevia analyysitarpeita jo lähes 30 vuoden ajan.

Lisätietoja:

Kemisti Meri Kokkonen, Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, Evira,
Puh. 020 77 24432

Erikoistutkija Marika Jestoi, Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, Evira,
Puh. 020 77 24431

Aihealueet: