Evirassa kehitteillä laboratoriomenetelmä istutettavien rapujen rutottomuuden testaukseen

26.7.2007

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valmistautuu antamaan rapujen terveystodistuksia, joilla varmistetaan istutettavien rapujen rutottomuus. Toistaiseksi käytössä ei ole riittävän herkkää laboratoriomenetelmää. Nyt kehitystyö Eviran Kuopion tutkimusyksikössä on kuitenkin niin pitkällä, että menetelmä todennäköisesti on käytössä ensi vuonna.</div>

Rapurutto on Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva rapujen loinen, joka saapui Suomeen idästä päin noin sata vuotta sitten ja tuhosi muutamassa vuosikymmenessä parhaat rapuvedet. 1960-luvulla päätettiin istuttaa pohjoisamerikkalaista täplärapua korvaamaan menetettyjä rapukantoja. Täpläravut sairastuvat ruttoon vain poikkeustapauksissa, mutta suuri osa niistä kantaa loista mukanaan. Tutkimus on selvittänyt, että alkuperäinen rapurutto ja täplärapujen mukanaan kantama rapurutto ovat perimältään kaksi erilaista tyyppiä. Näyttää siltä, että niiden käyttäytymisessäkin on eroja. Alkuperäisestä rapurutosta on löytynyt kantoja, jotka eivät tapakaan heti kaikkia jokirapuja. Pidetään mahdollisena, että joissakin järvissä toistuvasti ilmaantuva rapurutto olisikin pientä määrää loista kantavien jokirapujen varassa järvessä pysyvästi, ja epidemia syntyisi vasta kun rapujen määrä olisi kasvanut riittäväksi.  

Rapuvesien hoidossa on tähän saakka keskitytty rapuruttotartunnan ehkäisyyn ja tuhoutuneiden rapukantojen elvyttämiseen uudelleenistutuksilla. Uusi näkökulma rapuruton todennäköisestä säilymisestä jokiravuissa johtaa joihinkin entisistä poikkeaviin toimenpiteisiin. Ensinnäkin rapurutto olisi varmistettava kuolleisuuden syyksi. Tähän tutkimus antaa jo hyvät mahdollisuudet menetelmien parantuessa. Toiseksi rapuruton toteamisen jälkeen vesistöä on seurattava riittävän kauan koeravustuksilla ja rapujen sumputuksilla, että rapujen täydellinen katoaminen varmistuisi. Kolmanneksi olisi varmistuttava istutettavien rapujen rutottomuudesta. Vaikka laboratoriomenetelmien herkkyys saataisiinkin riittäväksi, on kuitenkin muistettava, että tutkimukset voidaan tehdä vain osasta yksilöitä. Siksi istukkaina pitäisikin suosia terveystilaltaan hyvin tunnettuja rapuja, kuten viljeltyjä rapuja.

Rapuruttoa todetaan vuosittain 10 -20 vesistöstä. Tänä vuonna on toistaiseksi ilmoituksia saatu seitsemästä rapukadosta, joista kolme on vahvistettu rapuruton aiheuttamaksi. Rapuruttoepäilyt tutkitaan Eviran Kuopion tutkimusyksikössä.


Lisätietoja:

ELL Satu Viljamaa-Dirks, Evira Kuopion tutkimusyksikkö, p. 020 7724 962 

Aihealueet: