Evirasta EU:n pohjoisin kasvilajikkeiden testauslaitos

2.2.2009

<div>Euroopan yhteisön kasvilajikeviraston CPVO ja Evira ovat allekirjoittaneet tammikuussa sopimuksen, jonka perusteella CPVO voi jatkossa tilata Eviralta kasvilajikesuojaukseen tarvittavia lajikekuvauksia. CPVO:n hallintoneuvosto hyväksyi lokakuussa Eviran viraston testauslaitokseksi.</div>

CPVO on vuonna 1995 perustettu yhteisön virasto, joka myöntää EU:n laajuisia kasvilajikesuojauksia. Sama suojaus on siten kerralla voimassa kaikissa jäsenmaissa. Lajikesuojaus oikeuttaa kasvinjalostajan saamaan taloudellisen korvauksen jalostamansa lajikkeen kaupallisesta hyödyntämisestä ja turvaa siten jalostajan mahdollisuudet jalostaa entistä parempia lajikkeita.

Lajikesuojauksen saamisen edellytyksenä on, että lajike on läpäissyt koepellolla tehtävän ns. DUS-testin. Testissä varmistetaan, että uusi lajike erottuu merkitsevästi muista markkinoilla olevista saman lajin lajikkeista, se on yhtenäinen eli jokainen kasviyksilö on samanlainen ja että sen ominaisuudet pysyvät samanlaisina sukupolvesta toiseen.

Eviran Loimaan toimipisteessä DUS-testejä ja lajikekuvauksia on tehty jo pitkään. Nyt allekirjoitettu sopimus kattaa Suomelle tärkeät viljelylajit eli ohran, kevät- ja syysvehnän, kauran, rukiin, puna- ja valkoapilan, timotein, nurminadan, niittynurmikan, ruokonatan ja lisäksi ruokohelven.

Loimaan toimipiste on CPVO:n pohjoisin testauslaitos. Sopimus vahvistaa Eviran roolia EU:n pohjoisten alueiden lajikekuvausten tekijänä ja samalla se varmistaa myös pohjoisten alueiden kasvinjalostajille mahdollisuuden hakea EU:n kattavia suojauksia.


Lisää lajikekuvauksista ja DUS-testeistä
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/siemenet/lajiketestaus/


Lisätietoja:
johtaja Matti Puolimatka, Evira p. 040 7625 126
ylitarkastaja Kaarina Paavilainen, Evira p. 020 77 25370
Aihealueet: