Gmo-riskinarviointia kehitetään EFSAn ja jäsenmaiden asiantuntijavoimin

31.1.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) kehitt&auml;&auml; muuntogeenisten organismien (gmo) riskinarviointia yhteisty&ouml;ss&auml; j&auml;senmaiden kanssa. Pyrkimyksen&auml; on saavuttaa entist&auml; laajempi j&auml;rjestelm&auml;n tuntemus ja hyv&auml;ksynt&auml; arviointimenettelyille.</div>

Tieteellistä riskinarviointia hyödynnetään myös lainsäädännön ja valvonnan kehittämisessä.

EFSA järjesti viime vuoden marraskuussa kokouksen, johon osallistui yli 60 EU:n jäsenmaiden asettamaa riskinarvioinnin asiantuntijaa.

Yksi kokouksen tärkeimmistä aiheista oli Euroopassa viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten kasvien ympäristöriskin arviointi. Arviointimenetelmien kehittämisessä olisi asiantuntijoiden mukaan erityisesti keskityttävä mm. kenttäkokeisiin ja alueellisiin erityispiirteisiin.

Kokouksen raportti on nyt saatavissa EFSAn sivuilta:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178682961414.htm

Lisätietoja:
ylitarkastaja Erkki Vesanto, Evira, puh. 020 77 25380
ylitarkastaja Raili Laine, Evira, puh. 020 77 25207

Aihealueet: