Guarkumissa ei todettu korkeita dioksiinipitoisuuksia Eviran teettämissä tutkimuksissa

28.8.2007

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira otti 13.8.2007 elintarvikekäyttöön tarkoitetusta guarkumista näytteitä dioksiinitutkimuksia varten. Tutkimuksissa todettiin kaikkien näytteiden dioksiinipitoisuuksien olevan selvästi alle lainsäädännön ylärajan, joka Euroopan komission tulkinnan mukaan on tutkituille tuotteille 0,75 pikogrammaa tuotteen yhtä tuorepainogrammaa kohden.</div>

Näytteet otettiin Unifermin varastolta Vantaalta, Fazerin Vaaralan leipomosta sekä Valion Mehutehtaalta Pitäjänmäeltä.  Uniferm on suurin suoraan Intiasta Suomeen elintarvikekäyttöön guarkumia tuova yritys, Fazer ja Valio puolestaan käyttävät monissa tuotteissaan guarkumia ja ne ovat myös yrityksiä, joiden tuotantomäärät ovat suuret ja joiden tuotteita myydään koko maassa. Lisäksi tutkittiin kaksi ravintolisää, joissa guarkumia käytetään valmistusaineellisessa tarkoituksessa, jolloin tuotteessa on guarkumia suhteellisesti suuri osuus tuotteesta. Näytteet tutkittiin Kansanterveyslaitoksen Kuopion laboratoriossa.

Mitä tiedetään

Eviran tutkimukset tukevat tämän hetkistä kuvaa siitä, että ongelma liittyy yhdestä yrityksestä, India Glycols´ista, lähtöisin olevaan guarkumiin.  Euroopassa jatketaan mahdollisesti saastuneiden guarkumierien jäljittämistä käytettävissä olevien tietojen perusteella ja Euroopan komissio odottaa edelleenkin yksityiskohtaisia tietoja Intian viranomaisilta.  Koska kontaminaation lähdettä ei tiedetä ilman Intian viranomaisten selvitystä, kokonaiskuvan saaminen tilanteesta ja sen laajuudesta on vaikeaa.

Tiedetään, että guarkumin korkeat dioksiinipitoisuudet liittyvät pentakloorifenoliin.  Sen sijaan ei tiedetä sitä, missä paikassa ja missä käsittelyvaiheessa saastuminen on tapahtunut.  Käytettävissä olevan tiedon perusteella mahdollisia selityksiä ovat, että pentakloorifenolia on käytetty torjunta-aineena sellaisessa guarkumissa, jota ei ole tarkoitettu elintarvikekäyttöön tai että guarkumia valmistettaessa käytetyssä apuaineessa on ollut pentakloorifenolia.

Miten jatketaan

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää yritysten huolehtivan kaikissa valmistus- ja jakeluvaiheissa siitä, että elintarvikkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja se velvoittaa myös yritykset varmistamaan, että vaatimukset täyttyvät.   Evira katsoo, että yrityksen toimivaan omavalvontaan kuuluu sekä yrityksen sisäisen toiminnan että käytettävien raaka-aineiden laadun varmistaminen.

Eviran nyt tekemän kartoituksen kohteet on valittu sillä perusteella, että tutkittavaksi otettiin näytteitä sekä suoraan Intiasta maahan tuotavasta raaka-aineesta että kahdelta suurelta guarkumia käyttävältä yritykseltä.  Jatkossa virasto seuraa muilta Euroopan unionin jäsenvaltioilta ja komissiolta tulevia tietoja ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin.  Lisäksi Tulli valvoo tehostetusti maahantuotavaa elintarvikekäyttöön tarkoitettuja guarkumieriä tutkimalla niistä pentakloorifenolia.

Tutkimustulokset löytyvät Eviran internetsivuilta: http:// www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/lisaaineet/guarkumi/

Lisätietoja
Ylitarkastaja Taina Rautio p. 050 492 1998 (valvonta)
Elintarvikeylitarkastaja Anja Hallikainen p. 050 386 8433 (turvallisuus)
Professori Terttu Vartiainen, Kansanterveyslaitos Kuopio p. 0400 958 518 (dioksiinien analytiikka)
Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio p. 0400 291 910

 

Aihealueet: