Gumborovirus vakavaa tautia aiheuttavaa tyyppiä

28.5.2014

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira totesi huhti-toukokuussa 2014 Gumborotautia neljässä varsinaissuomalaisessa ja yhdessä pohjanmaalaisessa kanalassa. Lisätutkimuksissa on selvinnyt, että virus on vakavaa tautia aiheuttavaa tyyppiä. Sen vuoksi Evira ja Kansallinen eläinten terveydenhuolto ETU suosittelevat tuotantopolven munintakanojen poikasten rokottamista. Tähän asti sairastuneet linnut ovat olleet rokottamattomia. Gumborotauti ei tartu ihmiseen.</p>

Gumborotauti on Suomen eläinlääkintölainsäädännössä kuukausittain ilmoitettava eläintauti, joten kunnaneläinlääkäri ilmoittaa tietoonsa tulleet tautitapaukset valvontaviranomaisille.

Koska gumborotauti ei ole lakisääteisesti vastustettava eläintauti, valvontaviranomaiset eivät päätä taudinvastustuskeinoista. Viranomaiset eivät myöskään päätä rokottamisesta. Näistä toimista päättää elinkeino. 

Koska viranomaiset eivät määrää vastustuskeinoista, siipikarjaelinkeinonharjoittajat eivät myöskään saa valtiolta korvauksia.

Tautiepäilyissä yhteys paikalliseen kunnaneläinlääkäriin

Jos siipikarjantuottaja epäilee linnuissa gumborotautia tai muuta tarttuvaa eläintautia, on otettava yhteyttä paikalliseen kunnaneläinlääkäriin. Siipikarjankasvattajalla on velvollisuus ilmoittaa kunnaneläinlääkärille myös, jos hän havaitsee tilan linnuissa kuolleisuuden nousua, kasvun hidastumista, rehun ja veden kulutuksen pienenemistä, muninnan laskua tai keskushermosto-oireita. Nämä oireet voivat viitata myös helposti leviäviin siipikarjatauteihin, kuten lintuinfluenssaan tai Newcastlen tautiin.

Gumborotautia todettu aikaisemminkin

Suomessa on todettu oireetonta gumborotautia jo vuodesta 1978 lähtien. Oireellista gumborotautia on todettu keväällä 1993, jolloin se aiheutti suurta kuolleisuutta broilereille ja kananpojille. Silloin viruksen tyypittäminen ei ollut vielä mahdollista.

Viruksen tyypittämisen tultua mahdolliseksi verrattiin Evirassa toisiinsa vanhoja, vuoden 1993 viruskantoja ja nyt kevään 2014 uusia viruskantoja. Vertailussa havaittiin, että korkean taudinaiheuttamiskyvyn virusta esiintyi Suomessa jo vuonna 1993. Silloin tauti saatiin torjuttua nykyisinkin käytössä olevilla rokotteilla.

Eviran gumborotautidiagnostiikka ja -seuranta perustuvat vasta-aineiden toteamiseen seeruminäytteistä ja viruksen osoitukseen RT-PCR-tekniikalla. Tarvittaessa virus voidaan myös tyypittää tutkimalla viruksen perimän eli genomin taudinaiheuttamiskykyyn vaikuttava alue.

Lisää gumborotaudista

Eviran tiedote 30.4.2014

Lisätietoja:
erikoistutkija, jaostopäällikkö Christine Ek-Kommonen,  p. 050 514 3926
erikoistutkija, FT Anita Huovilainen,  p. 050 544 1981

Aihealueet: