Haitallisten aineiden tutkimuksista tietoa Eviran internet-sivuilla

2.10.2006

Evira tutkii ja valvoo haitallisten aineiden esiintymistä sekä osallistuu ympäristömyrkkyjä ja muita vierasaineita koskevaan lainsäädäntötyöhön EU:ssa. Lainsäädännössä määritellään haitallisille aineille enimmäispitoisuusrajat. Näillä raja-arvoilla, joita ei saa ylittää, turvataan kuluttajan terveys. Viranomaiset antavat tarvittaessa myös syöntisuosituksia, jotka koskevat koko väestöä tai erityisryhmiä. Suomessa on tutkittu ympäristömyrkkyjen pitoisuuksia elintarvikkeissa ja arvioitu ihmisten altistumista niille 1990-luvulta lähtien.

 Lisätietoja haitallisten aineiden tutkimuksista: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/vierasaineet/

Aihealueet: