Hattulan hevosilla todettiin Evirassa ääreishermojen rappeuma <br>– syy toistaiseksi tuntematon

15.11.2006

<div>Eviran tutkimuksissa on todettu, että neljällä lokakuun alussa tutkimuksiin toimitetulla hattulalaisella hevosella oli ääreishermojen rappeuma. Oireilevat hevoset oli lopetettu hevostilalla, koska ne eivät päässeet nousemaan ylös. Ääreishermojen rappeumalle ei ole löytynyt selvää syytä.</div>

Eviran patologian tutkimusyksikössä tehdyissä tutkimuksissa hevosten etu- ja takajalkojen hermoissa todettiin histologisesti muutoksia. Takaraajojen neurologiset oireet olivat olleet kliinisesti selvemmät: takaosan heikkous ja takavuohisten ylimeneminen liikkeessä.

Kudosnäytteiden lisäksi Evirassa tutkittiin tilalta saatuja rehunäytteitä mykotoksiinien eli sienten muodostamien myrkkyjen, ionoforisten yhdisteiden ja lyijyn varalta. Merkittäviä pitoisuuksia ei todettu. Tilalla käytiin selvittämässä löytyisikö laitumella tai pellolla, josta rehua on niitetty myrkyllisiä kasveja. Niitä ei todettu. Koska kysymyksessä voi olla myös harvinainen puutostauti, jatketaan tutkimuksia sen poissulkemiseksi.

Hevosten ääreishermojen rappeumaa eli neuropatiaa, johon ei liity tulehdusmuutoksia tai merkittäviä muutoksia keskushermostossa on raportoitu eri puolilla maailmaa. Syy on lähes aina jäänyt avoimeksi, mutta usein on epäilty, että kysymyksessä on jonkin tyyppinen myrkytys.

Norjassa ja Ruotsissa on raportoitu useita samantyyppisiä tapauksia, ja tautia on kutsuttu nimellä Scandinavian knuckling horse syndroma. Tämän sairauden tyypillisinä oireina ovat takaosan heikkous ja takavuohisten ylimeneminen liikkeessä. Sairaus voi edetä tilaan, jossa hevonen ei enää pääse nousemaan ylös. Syyksi on epäilty esim. ympäristö- tai rehuperäisiä myrkyllisiä aineita tai puutostautia. Tehdyissä tutkimuksissa ei vielä ole löytynyt syytä.

Hattulassa sijaitsevalla hevostilalla hermosto-oireisiin sairastuneista hevosista lopetettiin viisi, joista neljä lähetettiin tutkittavaksi Eviran patologian tutkimusyksikköön lokakuun alussa. Tutkimuksissa pyrittiin ensin sulkemaan pois tarttuvat taudit. Evira tiedotti heti tutkimusten valmistuttua nettisivuillaan 17.10.2006, että hevosilla ei todettu tarttuvia tauteja. Tutkimuksissa ei myöskään todettu sellaisia muutoksia, jotka voisivat liittyä aikaisempaan EHV-tartuntaan ja sen seurauksena syntyneeseen ääreishermojen rappeumaan. Ei ole myöskään todennäköistä, että oireiden syy olisi hevosten saama loislääke, koska annettujen lääkeaineiden vaikutusmekanismit ja raportoidut haittavaikutukset eivät sovi yhteen hevosilla todettujen kliinisten oireiden ja niiden alkamisajankohdan kanssa.

Lisätietoja:

Professori Marjukka Anttila, yksikönjohtaja, patologian tutkimusyksikkö, Evira,
puh. 02077 24540,

Professori Kimmo Peltonen, yksikönjohtaja, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, Evira,
puh. 02077 24410, 040 5002614

Aihealueet: