Heinäkuussa kitketään hukkakauraa

7.7.2014

<p>Hukkakaura on nopeasti leviävä rikkakasvi. Jo 17 prosenttia maamme peltoalasta on ainakin osittain hukkakauran saastuttamaa ja se leviää vuosittain uusille peltolohkoille. Viranomaiset kiertävät heinäkuussa pelloilla valvomassa hukkakauran torjunnan onnistumista.</p>

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tarkastajat valvovat hukkakauran esiintymistä tiloilla, joilla on voimassa hukkakauran torjuntasuunnitelma. Viranomaiset aloittavat tarkastukset heinäkuun puolivälissä ja niitä jatketaan sadonkorjuuseen saakka.

Jos hukkakauraa löytyy, viranomainen antaa torjuntaohjeen tai -suunnitelman. Suunnitelman laiminlyönti voi tarkoittaa jopa koko kasvuston hävittämistä.

”Ottakaa hukkakaura vakavasti. Se ei koskaan häviä pellolta itsestään. Eihän tässä olla äkseeraamassa, vaan yritetään auttaa viljelijöitä pääsemään hukkakaurasta eroon”, painottaa tarkastaja Jari Poikulainen Evirasta.

Hukkakauraiset pellot käsitellään torjunta-aineella alkukesästä. Viljelijän pitää viimeistään heinäkuun puolivälissä tarkastaa kasvustot todetakseen, onnistuiko torjunta. Kiikari on tarkkailuun hyvä apuväline, koska hukkakaura on muuta kasvustoa korkeampaa. Kitkentäkierroksia on tehtävä kaksi tai kolme kertaa viikon välein, jotta hukkakaurayksilöt saadaan kitkettyä pois ennen siementen varisemista.

Hukkakaurat kitketään kokonaisina yksilöinä ja ne pannaan ehjään, vahvaan jätesäkkiin. Säkit hävitetään polttamalla. Pellolle tai muualle maastoon niitä ei saa jättää.

Hukkakaura leviää vuosittain, koska se lisääntyy helposti. Yksi yksilö saattaa tuottaa tuhansia siemeniä, joten torjunnan laiminlyönti yhtenäkin kasvukautena johtaa nopeasti hukkakauran lisääntymiseen lohkolla. Koneiden, rehuviljan, lannan ja tarkastamattoman siemenen välityksellä hukkakaura leviää helposti. Myös linnut ja muut eläimet levittävät hukkakauraa. Tulva-alueilla hukkakaura leviää helposti uusille alueille.

Hukkakaura aiheuttaa taloudellisia tappioita

Erityisen suuria tappioita hukkakaura aiheuttaa siemenviljelijöille. Yksikin pesäke siemenviljelmällä aiheuttaa lohkon hylkäämisen. Taloudellisia tappioita tulee kemiallisesta torjunnasta, jota pitää jatkaa vähintään kolme vuotta. Myös peltojen tarkastaminen ja hukkakaurojen kitkeminen lisäävät kustannuksia.

Jos viljelijä laiminlyö torjunnan tahallaan tai toistuvasti, voidaan tilan kaikkia tukia leikata. Viranomaiset voivat myös teettää torjunnan, jolloin peltolohkon haltija maksaa laskun.

Halvin keino hukkakauran torjunnassa on estää sen tulo omille pelloilleen. Tämä vaatii useita tarkkailukierroksia hukkakauran röyhylletulon aikoihin.

Lue lisää: 
Hukkakaura

Lisätietoja:
tarkastaja Jari Poikulainen, p. 040 719 1075

 

Aihealueet: