Helsingin Vanhankaupunginlahden ahventen yksipuolista syöntiä tulisi välttää

5.7.2007

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto suosittelee, että Vanhankaupunginlahden ahventen yksipuolista syöntiä tulisi välttää korkeiden orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuden vuoksi. Orgaanisten tinayhdisteiden epäillään kuuluvan hormonitoimintoja häiritseviin yhdisteisiin. Orgaanisten tinayhdisteiden käyttö veneiden ja laivojen pohjamaaleissa kiellettiin Suomessa ja EU:n jäsenmaissa vuonna 2003.</div>

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, Kansanterveyslaitoksen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kolmevuotisessa yhteishankkeessa ”Orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet kotimaisissa järvi- ja merikaloissa” on mitattu orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksia Helsingin Vanhankaupunginlahden särkien, kuhien ja ahventen lihanäytteistä. Näytekalat pyydettiin toukokuussa 2006.

Yksittäisissä Vanhankaupunginlahdesta pyydetyissä ahvenissa (yhteensä 29 näytettä) orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet olivat odottamattoman suuria, keskimäärin 193 mikrogrammaa/kg, kun vaihteluväli oli 27 – 659 mikrogrammaa/kg 14 -35 cm:n pituisissa kaloissa. Orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuus oli sitä suurempi mitä suurempi kala. Vastaavia pitoisuuksia on mitattu esimerkiksi Saksan Elbe-joesta, kun avomeren tausta-arvot ovat Suomessa keskimäärin 18 mikrogrammaa/kg.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on arvioinut, että orgaanisten tinayhdisteiden (summa: TBT, TPT, DBT ja DOT) pitoisuus ei saisi ylittää siedettävää päivittäistä saantimäärää eli 0,25 mikrogrammaa/kg ruumiinpaino, ts. 60-kiloinen ihminen ei saisi altistua näille orgaanisille tinayhdisteille enempää kuin 15 mikrogrammaa päivässä. Esimerkiksi syömällä 100 grammaa kalaa, jossa on 150 mikrogrammaa/kg orgaanisia tinayhdisteitä, saa kyseisen enimmäissaantimäärän, 15 mikrogrammaa.

Orgaanisten tinayhdisteiden lähteitä Vanhankaupunginlahdella selvitetään jatkotutkimuksissa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.  Koska useimmat orgaaniset tinayhdisteet on kielletty sekä laivojen pohjamaaleissa että teollisuudessa, voidaan pitkällä aikaviiveellä odottaa pitoisuuksien pienenemistä sekä sedimenteissä että kalassa esimerkiksi Saksasta saatujen kokemusten mukaan.

Linkkejä:
Tutkimustulokset: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/vierasaineet/orgaaniset_tinayhdisteet/
EFSAn riskinarviointi: http://www.efsa.europa.eu/en/science/contam/contam_opinions/658.html

Lisätietoja:
Hankkeen vetäjä (riskinhallinta), Anja Hallikainen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira p. 020 77 24287, 050 3868 433
Kemialliset analyysit, Panu Rantakokko, Kansanterveyslaitos p. (017) 201 395
Näytteenotto Pekka Vuorinen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos p. 0205 751 277
Helsingin virkistyskalastus Matti Mielonen, Helsingin kaupunki p. (09) 31087824
Virkistyskalastus Mikko Koivurinta, Uudenmaan TE-keskus p. 010 6021357

Aihealueet: