Hevosen herpestartuntaepäilyt varmistettava diagnostiikalla

5.4.2013

<p>Hevosen herpesvirustartunta puhuttaa parhaillaan hevosväkeä, ja huhuja liikkuu myös hermosto-oireisesta tartunnasta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muistuttaa, että taudinaiheuttajan toteaminen edellyttää näytteidenottoa ja niiden tutkimista laboratoriossa. Osana käynnissä olevaa tutkimushanketta Evira tutkii eläinlääkärien sairaista hevosista ottamia näytteitä maksutta.</p>

Tarttuvaan tautiin sopivat oireet eivät vielä riitä taudin diagnosoimiseksi, vaan niiden lisäksi on tärkeää osoittaa taudin aiheuttaja ja sen synnyttämät vasta-aineiden nousut eläimessä. Se edellyttää aina näytteidenottoa ja niiden tutkimista laboratoriossa.

Taudin esiintymisestä ei kattavaa tietoa

Eläinlääkärin ei tarvitse ilmoittaa viranomaisille hevosen herpesvirusepäilyistä, ja taudinmääritys voidaan tehdä muissakin laboratorioissa kuin Evirassa. Siten Evirassa ei ole tarkkaa tietoa taudin esiintymisestä Suomessa.

Vuoden 2013 aikana Evirassa on tutkittu 15 luotua eli kuolleena ja ennenaikaisesti syntynyttä varsaa hevosen herpesviruksen varalta PCR-testillä. Näistä vain yksi on ollut positiivinen. Varsoille tehty ruumiinavaus tukee näitä tuloksia. Yleensä sekä luomisen että keskushermosto-oireita aiheuttaa herpesvirus EHV-1.

Hevosen herpesvirusta vastaan on saatavilla erityisluvalla rokote Pneumabort K. Valmistajan mukaan rokote antaa osittaisen suojan hengitystietartunnalta ja keskenvarsomiselta.

Sairasta hevosta ei saa viedä kotitallista

Jokainen hevosenomistaja ja tallillakävijä on vastuussa taudin leviämisen estämisestä.
Sairasta hevosta ei pidä viedä pois kotitallista, ei myöskään tervettä hevosta silloin, jos tallissa on sairaita hevosia.

Herpesvirukset voivat levitä välillisesti myös ihmisten ja esineiden kautta. Jos omassa tallissa asuu sairaita hevosia, pitäisi kokonaan välttää käyntejä muissa talleissa. Jos se ei ole mahdollista, on vaihdettava kaikki vaatteet ja jalkineet siirryttäessä tallista toiseen. Virus tuhoutuu vaatteista konepesussa.

Parhaillaan on käynnissä tutkimushanke ”Hevostautien hallinta hevostalouden tukena”, jonka aikana Evira tutkii muun muassa eläinlääkärin sairaista hevosista ottamia näytteitä maksutta.

Tietoa hevosen herpesvirustartunnoista 

Hevostautien hallinta hevostalouden tukena -tutkimushanke

Lisätietoja:
erikoistutkija Ulla-Maija Kokkonen, p, 050 526 2065
erikoistutkija Christine Ek-Kommonen, p. 050 514 3926
.

Aihealueet: