Hevoset liikkuvat – liikkuvatko taudit?

31.5.2012

<br /> <br />

Vakavat hevostaudit ovat levinneet viime vuosina uhkaavasti Euroopassa ja riski tautien saapumiselle Suomeen kasvaa. Hevosia tuodaan Suomeen myös Euroopan ulkopuolelta alueilta, joilla tiedot tautien esiintyvyydestä ovat usein puutteellisemmat. Tuontihevosten lisäksi tarttuvien tautien leviämistä Suomeen edesauttaa hevosten aktiivinen kansainvälinen kilpailutoiminta. Suomalaisten hevosten terveyden turvaamiseksi on entistäkin tärkeämpää, että maahantuoja huolehtii, että eläin täyttää tuontivaatimukset.

Suomessa ei ole toistaiseksi todettu lainsäädännössämme hevoselle vaaralliseksi luokiteltuja tai helposti leviäviä tauteja, vaikka riski niiden leviämisestä Suomeen on kasvanut lisääntyneen hevosliikenteen sekä tautitilanteen muutosten vuoksi. Esimerkiksi näivetystautia on todettu mm. Italiassa, Ranskassa ja Saksassa. Italiassa on todettu myös Länsi-Niilin virustautitapauksia ja astumatautia. Kaikista näistä maista tuodaan hevosia Suomeen.

Lisäksi raivotautitartunnan mahdollisuus asettaa vaaraan hevosten ohella myös ihmiset. Suomessa todettiin raivotauti maahantuodussa hevosessa viimeksi vuonna 2003. Myös Länsi-Niilin kuume voi tarttua ihmiseen.

Maahantuojan vastuu on suuri
Ihmisten ja muiden eläinten terveyden suojelemiseksi hevosten maahantuonnille on asetettu eläintautivaatimuksia. Vaatimusten täyttäminen edellyttää tuojalta tiedonhankintaa ja asiaan paneutumista jo hyvissä ajoin ennen suunniteltua tuontia. Tuotavien hevoseläinten mukana tulee olla lähtömaassa virkaeläinlääkärin myöntämä terveystodistus ja tunnistusasiakirja. Tuojan velvollisuutena on tarkastaa kaikki tuontierät välittömästi tuonnin jälkeen. Jos näissä ilmenee puutteita tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä viipymättä ja asiasta on ilmoitettava heti kunnaneläinlääkärille.

Jos hevosen tuontiin liittyviä vaatimuksia ei ole noudatettu, on kyseessä laiton tuonti. Evira on tänä vuonna tehostanut laittomien hevostuontien valvontaa ja ohjeistanut virkaeläinlääkärit ryhtymään toimenpiteisiin, jos heidän alueellaan on laittomasti maahantuotuja hevosia. Laittomasti maahan tuotu hevonen tulee virkaeläinlääkärin päätöksellä asettaa eristykseen, kunnes tarttuvien tautien tutkimustulokset ovat valmistuneet. Kustannuksista vastaa hevosen omistaja.

Jos epäilee eläinten laitonta tuontia, tulee tehdä ilmoitus kunnan- tai läänineläinlääkärille. Myös hevosen ostajan kannattaa varmistua siitä, ettei kaupan kohteena ole laittomasti Suomeen tuotu hevonen.

Tarttuvien tautien hallinta hevostalouden tukena
Evira ja hevostalouden päätoimijat toteuttavat vuosina 2012–2013 yhteistyössä hankkeen Tarttuvien tautien hallinta hevostalouden tukena. Maa- ja metsätalousministeriön tukemassa hankkeessa selvitetään hevosten tartuntatautien esiintymistä Suomessa painottaen tuontiin liittyviä ajankohtaisia tautiriskejä.

Lisää aiheesta palvelussamme:
Eläimet > Tuonti ja vienti > EU-jäsenmaat, Norja ja Sveitsi (sisämarkkinakauppa)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jaana Vuolle, p. 040 489 3322Aihealueet: