Hevostaudit uhkaavat – tuontihevosten tautiriskejä ja hevostautien esiintymistä tutkitaan

13.9.2012

<p>Euroopassa ja muualla maailmassa esiintyy vakavia hevostauteja, joiden leviäminen Suomeen haittaisi suuresti niin hevostaloutta kuin hevosen hyvinvointia. Riski on huomattava, koska joka kuukausi tuodaan suomalaisille talleille ulkomailta 100 - 200 hevosta. Lisäksi kansainvälinen kilpailutoiminta on vilkasta niin ratsu- kuin ravipuolella. <br /></p>

Tietoa tautien esiintymisestä tarvitaan
Tähänastinen tieto vakavien hevostautien esiintymisestä perustuu sairaiden eläinten satunnaisiin tutkimuksiin, koska varsinaisia tautien esiintyvyystutkimuksia ei ole tehty. Nyt käynnistyvällä hankkeella ”Tarttuvien tautien hallinta hevostalouden tukena” saadaan tietoa tärkeimpien hevostautien esiintymisestä. Tutkimusta painotetaan riskiperusteisesti tuontihevosiin ja niissä esiintyviin tautiuhkiin.

Hevosala yhteistyössä
Hanketta johtaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Hippos ry, Suomen Hevostietokeskus ry ja Helsingin yliopisto. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt hankkeelle määrärahaa, ja hanketta ohjaavat hevostalouden keskeiset toimijat. Tutkimus alkaa syksyllä 2012 ja jatkuu vuoden 2014 alkuun.

Näytteitä tuontihevosista ja siitosoriista
Hankkeessa selvitetään, esiintyykö tuontihevosissa viitteitä näivetystaudista ja Länsi-Niilin viruksesta, joita meillä ei toistaiseksi ole tavattu. Lisäksi tutkitaan, tuovatko hevoset mukanaan virusarteriitti- ja herpesvirustartuntoja tai pääntautia aiheuttavia bakteereja. Näytteitä ottavat Hevosjalostusliitot tunnistettavista tuontihevosista lokakuusta 2012 lähtien vuoden ajan. Keväällä 2013 tutkitaan osa siitosoriista virusarteriitin varalta.

Eläinlääkäreiltä pyydetään tautinäytteitä
Hankkeen aikana eläinlääkärit voivat lähettää näytteitä tutkittavaksi maksutta Eviraan, jos epäilevät hevosissa edellä mainittuja tarttuvia tauteja. Hevosenomistaja voi tästä muistuttaa eläinlääkäriä.

Hanke maksaa laboratoriotutkimuksen ja lähetyskulut, muut kulut maksaa omistaja.

Ajankohtaisia tautiuhkia
Näivetystauti on ajankohtaisista taudeista vaarallisin. Sitä esiintyy useissa Euroopan maissa. Hyttysen levittämää, eri eläinlajeihin ja myös ihmiseen tarttuvaa Länsi-Niilin virusta on itäisessä ja eteläisessä Euroopassa. Jos näitä eläintautilain perusteella vastustettavia tauteja tulisi Suomeen, torjuttaisiin niitä lakisääteisin toimenpitein.

Monia ikäviä, mutta vähemmän vakavia tauteja esiintyy jo Suomessa. Tuontien mukana voi tulla myös näitä tauteja aiheuttavia viruksia , bakteeri- ja suolistoloiskantoja. Siten voivat levitä muun muassa virusarteriitti ja herpesvirus-1 -tartunnan aiheuttamat luomiset ja hermostosairaudet sekä pääntautitapaukset.

Tietoa hevosen taudeista, myös tutkimuslähete
Etusivu > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Eläintaudit > Hevoset

Tietoa tutkimushankkeesta
Etusivu > Evira > Esittely > Toiminta > Tieteellinen tutkimus > Hankkeet > Käynnissä >
Tarttuvien tautien hallinta hevostalouden tukena

Lisätietoja:
Hankkeen johtaja, professori Sinikka Pelkonen
p. 0400 287 061, eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö, Evira
Erikoistutkija Ulla-Maija Kokkonen
p. 050 526 2065, eläintautivirologian tutkimusyksikkö, Evira

Aihealueet: