Hukkakauran tarkastajat pelloille heinäkuussa

1.7.2013

<p>Hukkakaura on peltojen laiton rikkakasvi. Jo 16 prosenttia maamme peltoalasta on ainakin osittain hukkakauran saastuttamaa. Vuonna 2013 valvontaa tehdään riskiperusteisesti pahoin saastuneilla tiloilla.</p>

Viranomaisten tarkastukset alkavat viimeistään heinäkuun toisella viikolla ja jatkuvat elokuulle saakka. Valvonnan kohteina on pahiten saastuneet tilat. Myös todetuille uusille hukkakaurasaastunnoille annetaan torjuntamääräys. Viljelijä voidaan määrätä hävittämään jopa koko kasvusto, mikä puolestaan vaikuttaa tukien määrään.

Tilavalvonnoissa peltojen lohkojen hukkakauratilanne tarkastetaan aina. Jos torjunnan laiminlyönti todetaan tahalliseksi, vakavaksi tai toistuvaksi, voidaan tilan kaikkia tukia leikata. Viranomainen voi tarvittaessa teettää torjunnan viljelijän kustannuksella.

Valvontaa tekevät Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset.

Hukkakauralaki ja -asetus velvoittavat torjuntaan. Hukkakaura ei ole myrkyllinen, mutta se leviää nopeasti ja on erittäin vaikeasti torjuttava rikkakasvi.

Viljelijän tarkastettava kasvustot heinäkuun puolivälissä

Viljelijän kannattaa tarkistaa peltolohkot viimeistään heinäkuun puolenvälin paikkeilla.

Vaikka hukkakaura olisi torjuttu kemiallisesti alkukesällä, on sen tulos varmistettava kitkentäkierroksella. Uusista saastunnoista on ilmoitettava kunnan viranomaiselle. Tulva-alueita pitää erityisesti tarkkailla, koska vuoden 2012 syksyn ja tämän kevään tulvat ovat edistäneet hukkauran leviämistä.

Hukkakauran kitkentäkierroksia on tehtävä 2-3 kertaa viikon välein. Hukkakaurat on kitkettävä kokonaisina yksilöinä ja laitettava ehjään, vahvaan jätesäkkiin. Säkit hävitetään esim. polttamalla tai hautaamalla syvälle maahan. Maastoon tai pellolle niitä ei missään tapauksessa saa jättää.

Hukkakaura:
Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Hukkakaura

Lisätietoja
tarkastaja Jari Poikulainen, p. 040 719 1075

Aihealueet: