Hukkakauratarkastajat liikkeellä maakunnissa

4.7.2011

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tehostaa hukkakauravalvontaa yhteistyössä kuntien ja ELY-keskusten viranomaisten kanssa. Tarkastukset alkavat viimeistään viikolla 28 ja jatkuvat aina elokuulle saakka.</p>

Hukkakauratilanne on huonontunut, sillä lähes 16 prosenttia maamme peltoalasta on ainakin osittain hukkakauran saastuttamaa. Torjunnan kulut ovat erittäin merkittävät ja aiheuttavat viljelijöille tulonmenetyksiä. Tänä vuonna valvotaan erityisesti pahoin saastuneita tiloja.

Eviran tarkastajat, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ja ELY-keskusten tarkastajat liikkuvat pelloilla tiiviisti heinäkuun alkupuolelta aina elokuulle saakka tekemässä hukkakauravalvontaa.

Viljelijän kannattaa tarkastaa lohkot viimeistään heinäkuun puolenvälin paikkeilla. Uusista saastunnoista on ilmoitettava kunnan viranomaiselle. Hukkakauran kitkentäkierroksia on tehtävä kaksi - kolme kertaa viikon välein. Hukkakaurat on kitkettävä kokonaisina yksilöinä ja laitettava ehjään, vahvaan jätesäkkiin. Säkkejä ei saa jättää pellonreunalla tai heittää metsään, vaan ne tulee viedä pois ja hävittää polttamalla.

Jos hukkakauran torjunnan laiminlyönti todetaan valvonnassa tahalliseksi, voidaan tilan saamia kaikkia tukia leikata esimerkiksi kolme prosenttia. Jos laiminlyönti on toistuva, sanktio voi olla huomattavasti suurempikin. Torjunta voidaan myös teettää viranomaisten toimesta peltolohkon haltijan kustannuksella.

Lue lisää Eviran sivuilta:
Esite: Evira.fi > Julkaisut > Kasvit > Esitteet > Estä hukkakauraa leviämästä
Hukkakaurasivut: Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Hukkakaura

Lisätietoja Jari Poikulainen, tarkastaja, Evira, p. 040 719 1075

Aihealueet: