Hygieniaosaamistestaajalle tuomio Helsingin käräjäoikeudessa

30.11.2007

<div>Hygieniaosaamistestaaja tuomittiin virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkorangaistukseen Helsingin käräjäoikeuden 8.11.2007 antamalla päätöksellä. </div>

Hygieniaosaamistestaaja oli menetellyt vastoin hygieniaosaamisesta annettuja määräyksiä myöntäessään osaamistodistuksia henkilöille, jotka eivät kyenneet suorittamaan osaamistestiä itsenäisesti. Testaaja oli kertonut kysymyksiä ja vastauksia etukäteen ennen testiä, testitilaisuuksissa testatut olivat saaneet puhua keskenään, kysellä toisiltaan neuvoa, katsoa toisiltaan vastauksia ja testaaja oli testin aikana ohjannut testattuja oikeisiin vastauksiin. Aiemmin yksi testaaja on tuomittu törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, yksi testaaja on saanut virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkorangaistuksen.

Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy hygieniaosaamistestaajat, ylläpitää hygieniaosaamisen testijärjestelmää ja valvoo testaajien toimintaa. Hygieniaosaamistestaajien toiminnan valvontaa voidaan suorittaa testaamiseen liittyvien asiakirjojen tarkastuksilla sekä paikanpäällä tehtävillä testitilaisuuksien tarkastuksilla. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi näitä tarkastuksia tullaan lisäämään. Testaajien toiminnassa havaittujen puutteiden tai väärinkäytösten perusteella testaajan oikeus toimia hygieniaosaamistestaajana voidaan peruuttaa tai tarvittaessa voidaan ryhtyä oikeustoimiin.

Hygieniaosaamistodistus vaaditaan henkilöltä, joka käsittelee elintarvikehuoneistossa työkseen pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniaosaamistodistuksia voivat myöntää Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymät henkilöt (hygieniaosaamistestaajat), jotka ovat osoittaneet pätevyytensä ja kykynsä hoitaa osaamistestaajan tehtävää. Hygieniaosaamistodistuksen saa suorittamalla hyväksytysti erillisen hygieniaosaamista mittaavan testin tai esittämällä hygieniaosaamistestaajalle sellaisen tutkintotodistuksen, johon kyseisen osaamisen katsotaan sisältyvän. Hygieniaosaamistestin järjestäjällä on oikeus periä testin järjestämisestä ja hygieniaosaamistodistuksen tilaamisesta maksu, joka vastaa enintään näistä aiheutuvia todellisia kustannuksia.

Lisätietoja hygieniaosaamisesta Eviran internetsivuilla: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/

Lisätietoja
yksikön johtaja Kyösti Siponen, p. 020 77 24230, 050 3868412, kyosti.siponenat-merkki.gifevira.fi

 

Aihealueet: