Hygieniapassien ja osaamistestaajien määrä kasvaa vauhdilla

19.9.2014

Suomalainen hygieniaosaamisjärjestelmä on ahkerassa käytössä: vuosittain järjestetään noin kymmenentuhatta testitilaisuutta ja myönnetään noin 60 000 uutta hygieniapassia. Vuonna 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on hyväksynyt lähes 240 uutta osaamistestaajaa. Miljoonan hygieniapassin rajan arvioidaan menevän rikki vuoden sisällä. 

Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta. Hygieniapassi vaaditaan, jos työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee työssään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita: esimerkiksi valmistaa tai lämmittää ruokaa, pilkkoo kasviksia tai siivuttaa makkaraa. Hygieniapassi onkin tarpeen useimmille kahviloissa, ravintoloissa, suurkeittiöissä, kioskeissa, elintarvikemyymälöissä ja elintarvikkeita valmistavissa tehtaissa työskenteleville.

Hygieniapassi pitää hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Sen saa joko suorittamalla hyväksytysti elintarvikehygieenistä osaamista mittaavan osaamistestin tai ilman testiä elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella.

”Suomalainen hygieniaosaamisjärjestelmä on ainutlaatuinen ja se on herättänyt muissa EU-maissa runsaasti mielenkiintoa. Testejä järjestetään paitsi suomen- ja ruotsinkielisinä, myös esimerkiksi englanniksi, kiinaksi ja venäjäksi. Testejä on suoritettu myös viittomakielellä ja pistekirjoituksella”, toteaa ylitarkastaja Satu Meririnne Evirasta.

Evira ylläpitää ja valvoo elintarvikelainsäädäntöön perustuvaa hygieniaosaamisjärjestelmää ja hyväksyy osaamistestaajat, jotka järjestävät osaamistestejä ja myöntävät hygieniapasseja. Osaamistestaajia on jo yli kaksituhatta eri puolilla Suomea. Vuodesta 2002 lähtien osaamistestejä on järjestetty lähes 150 000. 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Satu Meririnne, p. 050 316 0841

Hygieniaosaamisen palvelunumero 029 5300 402 (päivystää vain tiistaisin klo 9-12)
hygieniapassi@evira.fi
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/

 

Aihealueet: